Mã bưu điện Đa KRông, Quảng Trị

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Đa KRông thuộc tỉnh Quảng Trị: Tà Rụt, Ba Lòng, Đakrông, Hướng Hiệp, A Bung, A Ngo, Đakrông, Mò Ó, Triệu Nguyên, Húc Nghì, Tà Long, Ba Nang, Hải Phúc, Hòm thư Công cộng Xã A Vao

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
523170 Bưu cục cấp 3 Tà Rụt Thôn Tà Rụt 2, Xã Tà Rụt, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 757199
523040 Bưu cục cấp 3 Ba Lòng Thôn Đá Nổi, Xã Ba Lòng, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 3755456
523010 Điểm BĐVHX Đakrông Thôn Ka Lu, Xã Đa KRông, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 3609375
523070 Điểm BĐVHX Hướng Hiệp Thôn Ruộng, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 886453
523190 Điểm BĐVHX A Bung Thôn Cu Tai 2, Xã A Bung, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 3757189
523150 Điểm BĐVHX A Ngo Thôn A Đăng, Xã A Ngo, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 757188
523000 Bưu cục cấp 2 Đakrông Thôn 41, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 886299
523060 Điểm BĐVHX Mò Ó Thôn Phú Thiềng, Xã Mò Ó, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 886456
523030 Điểm BĐVHX Triệu Nguyên Thôn Xuân Lâm, Xã Triệu Nguyên, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 886454
523224 Điểm BĐVHX Húc Nghì Thôn Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 3606067
523119 Điểm BĐVHX Tà Long Thôn Pa Hy, Xã Tà Long, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 3606066
523099 Điểm BĐVHX Ba Nang Thôn Tà Rẹc, Xã Ba Nang, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 3606069
523233 Điểm BĐVHX Hải Phúc Thôn Tà Lang, Xã Hải Phúc, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 755551
523141 Hòm thư Công cộng Xã A Vao Thôn A Vao, Xã A Vao, Huyện Đa KRông
Điện thoại: 755551
Mã bưu điện Đa KRông, Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn