Mã bưu điện Gio Linh, Quảng Trị

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 21 địa chỉ Bưu điện ở Gio Linh, Quảng Trị: Bưu cục cấp 3 Chợ Kên, Bưu cục cấp 3 Bắc Cửa Việt, Điểm BĐVHX Gio An, Điểm BĐVHX Gio Quang, Điểm BĐVHX Trung Giang, Bưu cục cấp 2 Gio Linh, Bưu cục cấp 3 Gio Sơn, Điểm BĐVHX Gio Mỹ, Điểm BĐVHX Gio Hải, Điểm BĐVHX Gio Thành, Điểm BĐVHX Gio Hòa, Điểm BĐVHX Trung Hải, Điểm BĐVHX Vĩnh Trường, Điểm BĐVHX Linh Thượng, Điểm BĐVHX Gio Phong, Điểm BĐVHX Gio Bình, Điểm BĐVHX Gio Mai, Điểm BĐVHX Gio Châu, Điểm BĐVHX Linh Hải, Điểm BĐVHX Trung Sơn, Điểm BĐVHX Hải Thái

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
521500 Bưu cục cấp 3 Chợ Kên Thôn Võ Xá, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 884277
521660 Bưu cục cấp 3 Bắc Cửa Việt Khu phố 1, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 3824208
521530 Điểm BĐVHX Gio An Thôn An Bình, Xã Gio An, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 883300
521630 Điểm BĐVHX Gio Quang Thôn Kỳ Trúc, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 825005
521450 Điểm BĐVHX Trung Giang Thôn Thủy Bạn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 884220
521400 Bưu cục cấp 2 Gio Linh Khu Phố 8, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 825444
521560 Bưu cục cấp 3 Gio Sơn Thôn Nam Đông, Xã Gio Sơn, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 883255
521420 Điểm BĐVHX Gio Mỹ Thôn Nhĩ Th­­ượng, Xã Gio Mỹ, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 825122
521430 Điểm BĐVHX Gio Hải Thôn 6, Xã Gio Hải, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 824249
521640 Điểm BĐVHX Gio Thành Thôn Nhĩ Hạ, Xã Gio Thành, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 825067
521550 Điểm BĐVHX Gio Hòa Thôn Trí Hòa, Xã Gio Hoà, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 883335
521470 Điểm BĐVHX Trung Hải Thôn Hải Chữ, Xã Trung Hải, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 884215
521520 Điểm BĐVHX Vĩnh Trường Thôn Gia Vòm, Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 883331
521590 Điểm BĐVHX Linh Thượng Thôn Bến Mộc 2, Xã Linh Thượng, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 883332
521461 Điểm BĐVHX Gio Phong Thôn Lễ Môn, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 825551
521490 Điểm BĐVHX Gio Bình Thôn Xuân Mai, Xã Gio Bình, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 883373
521650 Điểm BĐVHX Gio Mai Thôn Mai Xá, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 824300
521480 Điểm BĐVHX Gio Châu Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 825552
521610 Điểm BĐVHX Linh Hải Thôn Thượng Đồng, Xã Linh Hải, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 883333
521501 Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Kinh Môn, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 884318
521570 Điểm BĐVHX Hải Thái Thôn Trung An, Xã Hải Thái, Huyện Gio Linh
Điện thoại: 883434
Mã bưu điện Gio Linh, Quảng Trị
1.8 (36%) 5 votes
Bình luận của bạn