Mã bưu điện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm: Vĩnh Linh, Chợ Do, Vĩnh Lâm, Bến Quan, Rú Lịnh, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Vĩnh Long, Vĩnh Tú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Trung, Vĩnh Chấp, Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền, Vĩnh Giang, Thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Thành, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Hòm thư Công cộng Xã Vĩnh Ô

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
521800 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Linh Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 3621696
522080 Bưu cục cấp 3 Chợ Do Thôn An Du Đông 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 823769
522000 Điểm BĐVHX Vĩnh Lâm Thôn Tiên Mỹ, Xã Vĩnh Lâm, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 3888201
521930 Bưu cục cấp 3 Bến Quan Khóm 11, Thị Trấn Bến Quan, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 3822204
521850 Bưu cục cấp 3 Rú Lịnh Thôn Nông Trường, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 611203
521980 Điểm BĐVHX Vĩnh Thủy Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 888229
522020 Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn Thôn Huỳnh Thượng, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 888332
521920 Điểm BĐVHX Vĩnh Long Thôn Sa Bắc, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 820176
521890 Điểm BĐVHX Vĩnh Tú Thôn Hà Kè, Xã Vĩnh Tú, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 820165
522040 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 820129
521840 Điểm BĐVHX Vĩnh Trung Thôn Thủy Trung, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 820128
521900 Điểm BĐVHX Vĩnh Chấp Thôn Bình An, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 620130
521830 Điểm BĐVHX Vĩnh Nam Thôn Nam Cường, Xã Vĩnh Nam, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 620131
522090 Điểm BĐVHX Vĩnh Hiền Thôn Tân Bình, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 823272
522070 Điểm BĐVHX Vĩnh Giang Thôn Tân Mỹ, Xã Vĩnh Giang, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 823281
522140 Điểm BĐVHX Thị trấn Cửa Tùng Khu phố An Hòa II, Thị Trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 823511
521851 Điểm BĐVHX Vĩnh Kim Thôn Hương Bắc, Xã Vĩnh Kim, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 820827
522110 Điểm BĐVHX Vĩnh Thạch Thôn An Đông, Xã Vĩnh Thạch, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 823512
521870 Điểm BĐVHX Vĩnh Thái Thôn Thử Luật, Xã Vĩnh Thái, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 621290
522060 Điểm BĐVHX Vĩnh Thành Thôn Tây, Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 823510
521916 Điểm BĐVHX Vĩnh Khê Thôn Đá Moọc, Xã Vĩnh Khê, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 3702060
521958 Điểm BĐVHX Vĩnh Hà Thôn Rào Trường, Xã Vĩnh Hà, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 3702060
521969 Hòm thư Công cộng Xã Vĩnh Ô Bản 2, Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh
Điện thoại: 3702060
Mã bưu điện Vĩnh Linh, Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn