Mã bưu điện Hải Lăng, Quảng Trị

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị, tìm mã bưu điện: Hải Lăng, Hội Yên, Mỹ Chánh, Phương Lang, Hải Trường, Hải An, Hải Vĩnh, Hải Phú, Hải Thượng, Hải Tân, Hải Hòa, Hải Xuân, Hải Quy, Hải Thiện, Hải Thành, Hải Sơn, Hải Dương, Hải Lâm, Hải Khê, Hải Chánh, Hải thọ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
523800 Bưu cục cấp 2 Hải Lăng Đường Hùng Vương, Thị Trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 3873232
523860 Bưu cục cấp 3 Hội Yên Thôn Hội Yên, Xã Hải Quế, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 3860214
524010 Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh Thôn Mỹ Chánh, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 3876262
523890 Bưu cục cấp 3 Phương Lang Thôn Phương Lang, Xã Hải Ba, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 3875311
523970 Điểm BĐVHX Hải Trường Thôn Trung Trường, Xã Hải Trường, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 876400
523870 Điểm BĐVHX Hải An Thôn Mỹ Thủy, Xã Hải An, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 860296
523880 Điểm BĐVHX Hải Vĩnh Thôn Thị Ông, Xã Hải Vĩnh, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 875270
523930 Điểm BĐVHX Hải Phú Thôn Long Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 873064
523910 Điểm BĐVHX Hải Thượng Thôn An Thái, Xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 873097
524030 Điểm BĐVHX Hải Tân Thôn Câu Nhi, Xã Hải Tân, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 876448
523820 Điểm BĐVHX Hải Hòa Thôn An Thơ, Xã Hải Hoà, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 876449
523900 Điểm BĐVHX Hải Xuân Thôn Trà Lộc, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 875280
523920 Điểm BĐVHX Hải Quy Thôn Quy Thiện, Xã Hải Quy, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 862686
523850 Điểm BĐVHX Hải Thiện Thôn 2, Xã Hải Thiện, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 873586
523810 Điểm BĐVHX Hải Thành Thôn Trung Đơn, Xã Hải Thành, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 873587
523990 Điểm BĐVHX Hải Sơn Thôn Lương Điền, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 876474
523830 Điểm BĐVHX Hải Dương Thôn Diên Khánh, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 860337
523950 Điểm BĐVHX Hải Lâm Thôn Xuân Lâm, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 873585
523840 Điểm BĐVHX Hải Khê Thôn Trung An, Xã Hải Khê, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 860353
524011 Điểm BĐVHX Hải Chánh Thôn Câu Nhi, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 876606
523969 Điểm BĐVHX Hải thọ Thôn Diên Sanh, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng
Điện thoại: 673755
Mã bưu điện Hải Lăng, Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn