Mã bưu điện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Đồng Hỷ/Thái Nguyên với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
252500 Bưu cục cấp 2 Đồng Hỷ Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 02083820730
252690 Bưu cục cấp 3 Sông Cầu Xóm 4, Thị Trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 02083823002
252980 Bưu cục cấp 3 Trại Cau Tổ 1, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 02083821101
252740 Điểm BĐVHX Tân Long Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3823005
252890 Điểm BĐVHX Linh Sơn Xóm Núi Hột, Xã Linh Sơn, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3820213
252590 Điểm BĐVHX Văn Hán Xóm Phả Lý, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3720500
252620 Điểm BĐVHX Cây Thị Xóm Hòa Bình, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3821174
252760 Điểm BĐVHX Minh Lập Xóm Cầu Mơn 1, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3720250
252790 Điểm BĐVHX Hoà Bình Xóm Phố Hích, Xã Hoà Bình, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3823056
252570 Điểm BĐVHX Khe Mo Xóm Tiền Phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3822200
252920 Điểm BĐVHX Huống Thượng Xóm Huống Trung, Xã Huống Thượng, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3751589
252640 Điểm BĐVHX Hoá Thượng Xóm Sông Cầu 3, Xã Hoá Thượng, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3822202
252670 Điểm BĐVHX Hoá Trung Xóm Na Long, Xã Hoá Trung, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3822004
253030 Điểm BĐVHX Hợp Tiến Xóm Đèo Hanh, Xã Hợp Tiến , Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3821250
252940 Điểm BĐVHX Nam Hoà Xóm Chí Son, Xã Nam Hoà, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3821251
252710 Điểm BĐVHX Quang Sơn Xóm Bãi Cọ, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3823096
253010 Điểm BĐVHX Tân Lợi Xóm Cầu Đá, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3821358
252810 Điểm BĐVHX Văn Lăng Xóm Tân Lập 1, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ
Điện thoại: 3823300
Mã bưu điện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn