Mã bưu điện Đại Từ, Thái Nguyên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên: Đai Từ, Cù Vân, Yên Lãng, Ký Phú, Hà Thượng, Quân Chu, Phục Linh, Minh Tiến, Phú Xuyên, Na Mao, La Bằng, Cát Nê, An Khánh, Hà Thượng, Hoàng Nông, Đức Lương, Phú Cường, Văn Yên, Bình Thuận, Ký Phú, Tân Linh, Vạn Thọ, Mỹ Yên, Bản Ngoại, Tiên Hội, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phúc Lương, Lục Ba, Khôi Kỳ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
255300 Bưu cục cấp 2 Đai Từ Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 02083824996
255380 Bưu cục cấp 3 Cù Vân Xóm Bãi Chè, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 02083725104
255720 Bưu cục cấp 3 Yên Lãng Xóm Chợ, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 02083826101
256000 Bưu cục cấp 3 Ký Phú Xóm Duyên, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3726003
255350 Bưu cục cấp 3 Hà Thượng Xóm 12, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 02083725101
256080 Điểm BĐVHX Quân Chu Xóm Công Trình, Thị Trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3626002
255400 Điểm BĐVHX Phục Linh Xóm Lựợc 1, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3725249
255670 Điểm BĐVHX Minh Tiến Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824041
255770 Điểm BĐVHX Phú Xuyên Xóm Quyên, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3826215
255690 Điểm BĐVHX Na Mao Xóm Chính Tắc, Xã Na Mao, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824328
255800 Điểm BĐVHX La Bằng Xóm La Bằng, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3826330
256020 Điểm BĐVHX Cát Nê Xóm Đình, Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3726051
256130 Điểm BĐVHX An Khánh Xóm Tân Bình, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3725384
255351 Điểm BĐVHX Hà Thượng Xóm 1, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3725183
255850 Điểm BĐVHX Hoàng Nông Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824068
255560 Điểm BĐVHX Đức Lương Xóm Tiền Phong, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824082
255650 Điểm BĐVHX Phú Cường Xóm Chiềng, Xã Phú Cường , Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824083
255960 Điểm BĐVHX Văn Yên Xóm Giữa 1, Xã Văn Yên, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3726035
255880 Điểm BĐVHX Bình Thuận Xóm Xóm Trại, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824504
256001 Điểm BĐVHX Ký Phú Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3726044
255430 Điểm BĐVHX Tân Linh Xóm Mai, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824722
255980 Điểm BĐVHX Vạn Thọ Xóm Chăn Nuôi, Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3726052
255900 Điểm BĐVHX Mỹ Yên Xóm La Tre, Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824794
255490 Điểm BĐVHX Bản Ngoại Xóm Quang Trung, Xã Bản Ngoại, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824948
255460 Điểm BĐVHX Tiên Hội Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824949
255520 Điểm BĐVHX Phú Lạc Xóm Tân Lập, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824950
255620 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Xóm Đầu Cầu, Xã Phú Thịnh, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824723
255590 Điểm BĐVHX Phúc Lương Xóm Cầu Tuất, Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3724057
255940 Điểm BĐVHX Lục Ba Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3726084
255820 Điểm BĐVHX Khôi Kỳ Xóm Đồng Cà, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ
Điện thoại: 3824494
Mã bưu điện Đại Từ, Thái Nguyên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn