Mã bưu điện Phổ Yên, Thái Nguyên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Phổ Yên, Thanh Xuyên, Bắc Sơn, Thuận Thành, Bãi Bông, Vạn Phái, Thành Công, Đắc Sơn, Minh Đức, Phúc Tân, Phúc Thuận, Đông Cao, Tân Hương, Tiên Phong, Nam Tiến, Tân Phú, Trung Thành, Đồng Tiến, KTX SamSung 1, KTX SamSung 2, KHL Phổ Yên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
256800 Bưu cục cấp 2 Phổ Yên Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02083863113
257110 Bưu cục cấp 3 Thanh Xuyên Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02083866102
256950 Bưu cục cấp 3 Bắc Sơn Xóm 1, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02083865101
257140 Bưu cục cấp 3 Thuận Thành Xóm Phú Thịnh, Xã Thuận Thành, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803866260
256850 Điểm BĐVHX Bãi Bông Khối Trung Tâm, Thị trấn Bãi Bông, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803863131
257010 Điểm BĐVHX Vạn Phái Xóm Trại Cang, Xã Vạn Phái, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803863787
257050 Điểm BĐVHX Thành Công Xóm Xuân Hà 4, Xã Thành Công, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803863944
256900 Điểm BĐVHX Đắc Sơn Xóm Đấp, Xã Đắc Sơn, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803863803
256930 Điểm BĐVHX Minh Đức Xóm Cầu Dao, Xã Minh Đức, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803865167
257310 Điểm BĐVHX Phúc Tân Xóm 3 Chợ, Xã Phúc Tân, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803865208
256960 Điểm BĐVHX Phúc Thuận Xóm Phúc Tài, Xã Phúc Thuận, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803865174
257210 Điểm BĐVHX Đông Cao Thôn Đông Hạ Xóm Soi, Xã Đông Cao, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803866094
257170 Điểm BĐVHX Tân Hương Thôn Phú Hương Xóm Đình Đội 1, Xã Tân Hương, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803863751
257270 Điểm BĐVHX Tiên Phong Thôn Xuân Trù Xóm Xuân Trù 1, Xã Tiên Phong, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803863750
257090 Điểm BĐVHX Nam Tiến Thôn Hoàng Đàm Xom Hộ Sơn, Xã Nam Tiến, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803863804
257250 Điểm BĐVHX Tân Phú Thôn Vân Trai Xõ Thanh Vân, Xã Tân Phú, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803866201
257111 Điểm BĐVHX Trung Thành Xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02803866083
257330 Bưu cục cấp 3 Đồng Tiến Thôn An Thái Xóm An Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02083708101
256846 Bưu cục cấp 3 KTX SamSung 1 Thôn Đại Kim Xóm Đai Cát, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 0981784713
256847 Bưu cục cấp 3 KTX SamSung 2 Xóm Ga Đội 5, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 0908071090
256815 Bưu cục cấp 3 KHL Phổ Yên Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
Điện thoại: 02083863113
Mã bưu điện Phổ Yên, Thái Nguyên
1.7 (34.44%) 18 votes
Bình luận của bạn