Mã bưu điện Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 30 địa chỉ Bưu điện ở Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên: Điểm BĐVHX Phúc Hà, Điểm BĐVHX Thịnh Đán, Điểm BĐVHX Phúc Xuân, Điểm BĐVHX Phúc Trìu, Điểm BĐVHX Tân Cương, Điểm BĐVHX Tân Thịnh, Điểm BĐVHX Tân Lập, Điểm BĐVHX Túc Duyên, Bưu cục cấp 3 Đồng Quang, Bưu cục cấp 3 Thịnh Đán, Bưu cục cấp 3 Thịnh Đức, Bưu cục cấp 3 Quán Triều, Bưu cục cấp 3 Gia Sàng, Bưu cục cấp 3 Hương Sơn, Bưu cục cấp 3 Tân Thành, Bưu cục cấp 3 Vó Ngựa, Bưu cục cấp 3 Phú Xá, Bưu cục cấp 3 Lưu Xá, Bưu cục cấp 1 Thái Nguyên, Điểm BĐVHX Cam Giá, Điểm BĐVHX Lương Sơn, Điểm BĐVHX Tích Lương, Điểm BĐVHX Đồng Bẩm, Điểm BĐVHX Cao Ngạn, Bưu cục cấp 3 Mỏ Bạch, Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thái Nguyên, Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên, Bưu cục cấp 3 KHL Thái Nguyên, Bưu cục cấp 3 Tài Chính, Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
251340 Điểm BĐVHX Phúc Hà Xóm 5, Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803844111
252160 Điểm BĐVHX Thịnh Đán Xóm Thái Sơn 1, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803746462
251410 Điểm BĐVHX Phúc Xuân Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803846671
251430 Điểm BĐVHX Phúc Trìu Xóm Lai Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803740107
251660 Điểm BĐVHX Tân Cương Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803846704
251580 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803855460
251720 Điểm BĐVHX Tân Lập Tổ 12, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083847570
251060 Điểm BĐVHX Túc Duyên Tổ 18, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803859446
251540 Bưu cục cấp 3 Đồng Quang Sô´413, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083750247
251370 Bưu cục cấp 3 Thịnh Đán Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083846675
251620 Bưu cục cấp 3 Thịnh Đức Xóm Đồng Chanh, Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 3846103
251130 Bưu cục cấp 3 Quán Triều Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083844252
251680 Bưu cục cấp 3 Gia Sàng Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083856270
252040 Bưu cục cấp 3 Hương Sơn Tổ 4, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 028033832940
251930 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Tổ 2, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803845047
251940 Bưu cục cấp 3 Vó Ngựa Tổ 9, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 3832540
251750 Bưu cục cấp 3 Phú Xá Tổ 11, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083847198
252050 Bưu cục cấp 3 Lưu Xá Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083601272
250000 Bưu cục cấp 1 Thái Nguyên Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083858988
251970 Điểm BĐVHX Cam Giá Tổ 14, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 028033833626
252120 Điểm BĐVHX Lương Sơn Xóm 5 Tân Sơn, Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803845116
251810 Điểm BĐVHX Tích Lương Xóm La Cớm, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803845783
252870 Điểm BĐVHX Đồng Bẩm Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803822201
252840 Điểm BĐVHX Cao Ngạn Xóm Lang Vang, Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803822203
251210 Bưu cục cấp 3 Mỏ Bạch Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083759162
250900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thái Nguyên Sô´10, Tổ 7, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083855327
251050 Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803655089
251520 Bưu cục cấp 3 KHL Thái Nguyên Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083652568
251610 Bưu cục cấp 3 Tài Chính Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083856255
251160 Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.3855204
Mã bưu điện Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn