Mã bưu điện Định Hoá, Thái Nguyên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Định Hoá thuộc tỉnh Thái Nguyên: Định Hoá, Quán Vuông, Bình Yên, Bình Thành, Phúc Chu, Bảo Linh, Thanh Định, Tân Dương, Sơn Phú, Tân Thịnh, Đồng Thịnh, Phượng Tiến, Kim Phượng, Trung Lương, Quy Kỳ, Phú Đình, Lam Vỹ, Điềm Mạc, Linh Thông, Bộc Nhiêu, Kim Sơn, Bảo Cường, Định Biên, Bình Yên, Phú Tiến

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
254400 Bưu cục cấp 2 Định Hoá Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02083878200
255030 Bưu cục cấp 3 Quán Vuông Xóm Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02083880406
254790 Bưu cục cấp 3 Bình Yên Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02083879101
254990 Điểm BĐVHX Bình Thành Thôn Hồng Thái1, Xã Bình Thành, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803879009
254630 Điểm BĐVHX Phúc Chu Xóm Độc Lập, Xã Phúc Chu, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878261
254650 Điểm BĐVHX Bảo Linh Xóm Bảo Hoa2, Xã Bảo Linh, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878262
254760 Điểm BĐVHX Thanh Định Xóm Bản Piềng, Xã Thanh Định, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803879021
254440 Điểm BĐVHX Tân Dương Xóm 1, Xã Tân Dương, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878264
254910 Điểm BĐVHX Sơn Phú Thôn Bản Hin1, Xã Sơn Phú, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803879013
254470 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Xóm Khuổi Lừa, Xã Tân Thịnh, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878307
254700 Điểm BĐVHX Đồng Thịnh Xóm An Thịnh 1, Xã Đồng Thịnh, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803879041
255080 Điểm BĐVHX Phượng Tiến Xóm Héo, Xã Phương Tiến, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878332
254510 Điểm BĐVHX Kim Phượng Xóm Bản Lanh, Xã Kim Phượng, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878272
254870 Điểm BĐVHX Trung Lương Xóm Văn Lương1, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803879048
254600 Điểm BĐVHX Quy Kỳ Thôn Đồng Hẩu, Xã Quy Kỳ, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878304
254950 Điểm BĐVHX Phú Đình Thôn Khuổi Tát, Xã Phú Đình, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803879039
254530 Điểm BĐVHX Lam Vỹ Thôn Lang Quyền, Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878301
254820 Điểm BĐVHX Điềm Mạc Xóm Song Thái 1, Xã Điềm Mạc, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 028038789064
254560 Điểm BĐVHX Linh Thông Xóm Làng Mới, Xã Linh Thông, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878623
255060 Điểm BĐVHX Bộc Nhiêu Xóm Bục1, Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878624
254580 Điểm BĐVHX Kim Sơn Xóm Kim Tân1, Xã Kim Sơn, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878065
254670 Điểm BĐVHX Bảo Cường Xóm Nà Lài, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878123
254740 Điểm BĐVHX Định Biên Thôn 1 Đồng Đằm, Xã Định Biên, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 3879240
254791 Điểm BĐVHX Bình Yên Thôn Thẩm Lộc, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803879237
255110 Điểm BĐVHX Phú Tiến Thôn 1, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá
Điện thoại: 02803878268
Mã bưu điện Định Hoá, Thái Nguyên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn