Mã bưu điện Phú Bình, Thái Nguyên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Phú Bình thuộc tỉnh Thái Nguyên, tìm mã bưu điện: Bưu Điện Chợ Hanh, Phú Bình, Tân Hoà, Tân Đức, Tân Khánh, Kha Sơn, Thượng Đình, Bảo Lý, Đào Xá, Đồng Liên, Dương Thành, Tân Thành, Xuân Phương, Nhã Lộng, Hà Châu, Bàn Đạt, Lương Phú, Nga My, Tân Kim, Điềm Thuỵ, Úc Kỳ, Thanh Ninh, KCN Điềm Thụy

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
258020 Bưu cục cấp 3 Bưu Điện Chợ Hanh Xóm Đồng Hà, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02083769001
257500 Bưu cục cấp 2 Phú Bình Khu 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02083767789
257610 Điểm BĐVHX Tân Hoà Xóm Vực Giảng, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867178
257640 Điểm BĐVHX Tân Đức Xóm Dien, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867176
257780 Điểm BĐVHX Tân Khánh Xóm Phố Chợ, Xã Tân Khánh, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803868003
258140 Điểm BĐVHX Kha Sơn Xóm Trung Tâm, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867118
257920 Điểm BĐVHX Thượng Đình Xóm Trại Mới, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867121
257750 Điểm BĐVHX Bảo Lý Xóm Đại Lễ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867115
257880 Điểm BĐVHX Đào Xá Xóm Xuân Đào, Xã Đào Xá, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803868002
257900 Điểm BĐVHX Đồng Liên Xóm Đồng Ao, Xã Đồng Liên, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803868060
258240 Điểm BĐVHX Dương Thành Xóm Tiến Bộ, Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867119
257680 Điểm BĐVHX Tân Thành Xóm Trung Tâm, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867120
257950 Điểm BĐVHX Xuân Phương Xóm Tân Sơn 8, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867116
257990 Điểm BĐVHX Nhã Lộng Xóm Chợ Cầu, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867122
258110 Điểm BĐVHX Hà Châu Xóm Chảy, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02083867123
257850 Điểm BĐVHX Bàn Đạt Xóm Trung Đình, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803868059
258180 Điểm BĐVHX Lương Phú Xóm Lương Tạ 1, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867177
258070 Điểm BĐVHX Nga My Xóm Kén, Xã Nga My, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867391
257710 Điểm BĐVHX Tân Kim Xóm Bạch Thạch, Xã Tân Kim, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803868041
258021 Điểm BĐVHX Điềm Thuỵ Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867392
258050 Điểm BĐVHX Úc Kỳ Xóm Giữa, Xã Úc Kỳ, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867890
258210 Điểm BĐVHX Thanh Ninh Xóm Qúan, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 02803867889
258030 Bưu cục cấp 3 KCN Điềm Thụy Xóm Điền Thụy, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình
Điện thoại: 01682887516
Mã bưu điện Phú Bình, Thái Nguyên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn