Mã bưu điện Hưng Nguyên, Nghệ An

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An: Hưng Nguyên, Hưng Xá, Hưng Thông, Hưng Long, Hưng Khánh, Hưng Xuân, Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Phú, Hưng Châu, Hưng Lam, Hưng Lĩnh, Hưng Tây, Hưng Tân, Hưng Mỹ, Hưng Thịnh, Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Châu, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung, Hưng Thái, Hưng Đạo, Hòm thư Công cộng Hưng Yên Nam, BC KHL Hưng Nguyên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
474300 Bưu cục cấp 2 Hưng Nguyên Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821101
474450 Bưu cục cấp 3 Hưng Xá Xóm 3, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820501
474440 Điểm BĐVHX Hưng Thông Xóm 6, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 766448
474460 Điểm BĐVHX Hưng Long Xóm 9a, Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820529
474610 Điểm BĐVHX Hưng Khánh Xóm 5, Xã Hưng Khánh, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760156
474530 Điểm BĐVHX Hưng Xuân Xóm 1, Xã Hưng Xuân, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820534
474620 Điểm BĐVHX Hưng Nhân Xóm tân lập, Xã Hưng Nhân, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760161
474660 Điểm BĐVHX Hưng Lợi Thôn 4, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760150
474570 Điểm BĐVHX Hưng Phú Xóm 3, Xã Hưng Phú, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760130
474640 Bưu cục cấp 3 Hưng Châu Xóm trung mỹ, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760101
474550 Điểm BĐVHX Hưng Lam Xóm 3, Xã Hưng Lam, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820535
474480 Điểm BĐVHX Hưng Lĩnh Xóm 9A, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820533
474330 Điểm BĐVHX Hưng Tây Xóm Khoa Đà 1, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821950
474500 Điểm BĐVHX Hưng Tân Xóm 3, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821890
474630 Điểm BĐVHX Hưng Mỹ Thôn 5, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821940
474670 Điểm BĐVHX Hưng Thịnh Xóm 4, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760136
474590 Điểm BĐVHX Hưng Thắng Xóm 17 Làng Bụt, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760423
474520 Điểm BĐVHX Hưng Tiến Xóm 3, Xã Hưng Tiến, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760412
474600 Điểm BĐVHX Hưng Châu Xóm 3, Xã Hưng Châu, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760260
474360 Điểm BĐVHX Hưng Yên Bắc Xóm 5, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 768001
474380 Điểm BĐVHX Hưng Trung Thôn 5, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 768020
474301 Điểm BĐVHX Hưng Thái Khối 7, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821760
474390 Điểm BĐVHX Hưng Đạo Xóm kẻ cài, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821740
474375 Hòm thư Công cộng Hưng Yên Nam Xóm 3, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821740
474325 Bưu cục cấp 3 BC KHL Hưng Nguyên Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 0383 821 120
Mã bưu điện Hưng Nguyên, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn