Mã bưu điện Kiến An, Hải Phòng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Kiến An thuộc tỉnh Hải Phòng: Kiến An, Quán Trữ, KHL Kiến An, Đồng Hòa, Nam Sơn, Phù Liến, Đại lý bưu điện Cống Đôi, Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến An

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
185100 Bưu cục cấp 2 Kiến An Sô´2, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An
Điện thoại: 031.3577342
185180 Bưu cục cấp 3 Quán Trữ Đường Lê Duẩn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An
Điện thoại: 031.3576566
188140 Bưu cục cấp 3 KHL Kiến An Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An
Điện thoại: 031.3576566
185170 Điểm BĐVHX Đồng Hòa Cụm 3, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An
Điện thoại: 790654
185140 Điểm BĐVHX Nam Sơn Sô´802, Đường Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An
Điện thoại: 677530
185220 Điểm BĐVHX Phù Liến Cụm Cụm 1, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An
Điện thoại: 790655
185102 Đại lý bưu điện Cống Đôi Sô´346, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An
Điện thoại: 876562
188150 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến An Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An
Điện thoại: 876562
Mã bưu điện Kiến An, Hải Phòng
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn