Mã bưu điện Na Hang, Tuyên Quang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Na Hang thuộc tỉnh Tuyên Quang: Yên Hoa, Thượng Nông, Năng Khả, Hồng Thái, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thượng Giáp, Na Hang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
305140 Bưu cục cấp 3 Yên Hoa Thôn Nà Khuyến, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang
Điện thoại: 3560988
305260 Điểm BĐVHX Thượng Nông Thôn Đông Đa 1, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang
Điện thoại: 099427003
304860 Điểm BĐVHX Năng Khả Thôn Nà Reo, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang
Điện thoại: 864462
305120 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Khau Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang
Điện thoại: 864600
305170 Điểm BĐVHX Khau Tinh Thôn Khâu Tinh, Xã Khau Tinh, Huyện Na Hang
Điện thoại: 099427002
305230 Điểm BĐVHX Côn Lôn Thôn 3, Xã Côn Lôn, Huyện Na Hang
Điện thoại: 099427001
305200 Điểm BĐVHX Sinh Long Thôn Lũng Khiêng, Xã Sinh Long, Huyện Na Hang
Điện thoại: 099427005
305300 Điểm BĐVHX Thượng Giáp Thôn Nà Thài, Xã Thượng Giáp, Huyện Na Hang
Điện thoại: 099427004
304800 Bưu cục cấp 2 Na Hang Tổ nhân dân 3, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang
Điện thoại: 865075
Mã bưu điện Na Hang, Tuyên Quang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn