Mã bưu điện Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 14 địa chỉ Bưu điện ở Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang: Bưu cục cấp 1 Tuyên Quang, Bưu cục cấp 3 Cầu Chả, Bưu cục cấp 3 Minh Xuân, Bưu cục cấp 3 Nông Tiến, Bưu cục cấp 2 Yên Sơn, Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng, Bưu cục cấp 3 Thái Long, Điểm BĐVHX An Tường, Điểm BĐVHX An Khang, Điểm BĐVHX Thái Long, Bưu cục cấp 3 Ỷ La, Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tuyên Quang, Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang, Bưu cục cấp 3 KHL Tuyên Quang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
300000 Bưu cục cấp 1 Tuyên Quang Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 3922803
301150 Bưu cục cấp 3 Cầu Chả Tổ 2, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 810875
301020 Bưu cục cấp 3 Minh Xuân Tổ 15, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 3815600
301220 Bưu cục cấp 3 Nông Tiến Tổ 12, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 810857
301000 Bưu cục cấp 2 Yên Sơn Tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 872104
302330 Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 872279
302400 Bưu cục cấp 3 Thái Long Thôn 2, Xã Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 878202
301500 Điểm BĐVHX An Tường Thôn Sông Lô 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 878202
302360 Điểm BĐVHX An Khang Thôn 2, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 872875
302380 Điểm BĐVHX Thái Long Thôn Hòa Mục 1, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 872875
301280 Bưu cục cấp 3 Ỷ La Tổ 29, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 810874
300900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tuyên Quang Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 822302
301140 Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang Sô´609, Đường 17-8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 822302
301122 Bưu cục cấp 3 KHL Tuyên Quang Sô´609, Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0273922369*
Mã bưu điện Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn