Mã bưu điện Sơn Dương, Tuyên Quang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang, bao gồm: Sơn Dương, Sơn Nam, Kim Xuyên, Tân Trào, Chợ Xoan, Tam Đa, Hợp Hòa, Đông Thọ, Văn Phú, Bình Yên, Phúc Ứng, Ninh Lai, Cấp Tiến, Vân Sơn, Sầm Dương, Đại Phú, Đông Lợi, Lâm Xuyên, Thiện Kế, Minh Thanh, Quyết Thắng, Trung Yên, Tuân Lộ, Vĩnh Lợi, Đồng Quý, Chi Thiết, Hào Phú, Tú Thịnh, Kháng Nhật, Lương Thiện, Thanh Phát, Phú Lương, Hợp Thành

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
302800 Bưu cục cấp 2 Sơn Dương Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 3835251
303470 Bưu cục cấp 3 Sơn Nam Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 833101
303170 Bưu cục cấp 3 Kim Xuyên Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 3832101
302910 Bưu cục cấp 3 Tân Trào Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 830524
303010 Bưu cục cấp 3 Chợ Xoan Thôn Đồng Ván, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 3735101
303350 Điểm BĐVHX Tam Đa Thôn Phú Xuân, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832127
303570 Điểm BĐVHX Hợp Hòa Thôn Núi Độc, Xã Hợp Hoà, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 833003
303090 Điểm BĐVHX Đông Thọ Thôn Đá Trơn, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832195
303190 Điểm BĐVHX Văn Phú Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832111
302870 Điểm BĐVHX Bình Yên Thôn Cao Tuyên, Xã Bình Yên, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832111
303210 Điểm BĐVHX Phúc Ứng Thôn Liên Thành, Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 835860
303510 Điểm BĐVHX Ninh Lai Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 835860
303070 Điểm BĐVHX Cấp Tiến Thôn Phú Lương, Xã Cấp Tiến, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 835854
303150 Điểm BĐVHX Vân Sơn Thôn Đồn Hang, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832165
303270 Điểm BĐVHX Sầm Dương Thôn Lương Thiện, Xã Sầm Dương, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832165
303430 Điểm BĐVHX Đại Phú Thôn Hoa Lũng, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 833094
303290 Điểm BĐVHX Đông Lợi Thôn An Lịch, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832168
303340 Điểm BĐVHX Lâm Xuyên Thôn Phú Thọ 1, Xã Lâm Xuyên, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832167
303540 Điểm BĐVHX Thiện Kế Thôn Vạt Tranh, Xã Thiện Kế, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 833002
302950 Điểm BĐVHX Minh Thanh Thôn Dõn, Xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 830230
303120 Điểm BĐVHX Quyết Thắng Thôn Sài Lĩnh, Xã Quyết Thắng, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832194
302930 Điểm BĐVHX Trung Yên Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 830257
303400 Điểm BĐVHX Tuân Lộ Thôn Bẫu, Xã Tuân Lộ, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 833091
303040 Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Thôn Gò Hu, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 835210
303130 Điểm BĐVHX Đồng Quý Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832274
303250 Điểm BĐVHX Chi Thiết Thôn Chi Thiết, Xã Chi Thiết, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832151
303320 Điểm BĐVHX Hào Phú Thôn Thắng Lợi, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832265
302980 Điểm BĐVHX Tú Thịnh Thôn Cầu Quất, Xã Tú Thịnh, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832265
303590 Điểm BĐVHX Kháng Nhật Thôn Trung Tâm, Xã Kháng Nhật, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 836366
302890 Điểm BĐVHX Lương Thiện Thôn Đồng Chanh, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 830282
303280 Điểm BĐVHX Thanh Phát Thôn Lục Liêu, Xã Thanh Phát, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 833187
303380 Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Gia Cát, Xã Phú Lương, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 832247
302840 Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Đồng Khuôn, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương
Điện thoại: 835798
Mã bưu điện Sơn Dương, Tuyên Quang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn