Mã bưu điện Yên Sơn, Tuyên Quang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Yên Sơn/Tuyên Quang với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
302260 Bưu cục cấp 3 Mỹ Lâm Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 875104
301820 Bưu cục cấp 3 Xuân Vân Thôn Chợ, Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 3605900
301620 Bưu cục cấp 3 Đạo Viện Thôn Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 824500
301910 Bưu cục cấp 3 Trung Môn Thôn 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 810863
301990 Điểm BĐVHX Thắng Quân Thôn Chẩu 1, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 890102
302020 Bưu cục cấp 3 Tứ Quận Thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 890080
302300 Điểm BĐVHX Nhữ Hán Thôn Nhữ Hán, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 875450
301940 Điểm BĐVHX Chân Sơn Thôn Trung Sơn, Xã Chân Sơn, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 890348
301640 Điểm BĐVHX Công Đa Thôn Giang, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 826930
301710 Điểm BĐVHX Hùng Lợi Thôn Coóc, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 830254
302080 Điểm BĐVHX Chiêu Yên Thôn Thọ Sơn, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 845539
302450 Điểm BĐVHX Đội Bình Thôn Hòa Bình, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 845539
302190 Điểm BĐVHX Hoàng Khai Thôn Chằm, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 872872
302150 Điểm BĐVHX Kim Phú Thôn 10, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 872813
301690 Điểm BĐVHX Kim Quan Thôn Làng Nhà, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 830231
301960 Điểm BĐVHX Lang Quán Thôn 8, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 890011
302130 Điểm BĐVHX Lực Hành Thôn Làng Ngoài 1, Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 890202
302470 Điểm BĐVHX Nhữ Khê Thôn Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 878423
302220 Điểm BĐVHX Phú Lâm Thôn Ngòi Xanh 2, Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 872873
301600 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Thôn Tình Quang, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 826202
302050 Điểm BĐVHX Phúc Ninh Thôn Thái Ninh, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 890100
301760 Điểm BĐVHX Tân Long Thôn 5, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 880083
301790 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn 9, Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 880100
301550 Điểm BĐVHX Thái Bình Thôn 6, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 880100
301580 Điểm BĐVHX Tiến Bộ Thôn Cà, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 835830
301670 Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Nà Ho, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 830253
302110 Điểm BĐVHX Quý Quân Thôn 4, Xã Quý Quân, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 845506
301740 Điểm BĐVHX Trung Minh Bản Pình, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 099427008
301880 Điểm BĐVHX Kiến Thiết Thôn Pắc Nghiêng, Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 099427007
301870 Điểm BĐVHX Trung Trực Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn
Điện thoại: 890204
Mã bưu điện Yên Sơn, Tuyên Quang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn