Mã bưu điện Hàm Yên, Tuyên Quang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Hàm Yên thuộc tỉnh Tuyên Quang: Hàm Yên, Ki Lô Mét 31, Nhân Mục, Bằng Cốc, Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận, Yên Lâm, Yên Phú, Thành Long, Thái Hòa, Đức Ninh, Hùng Đức, Bình Xa, Minh Hương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
305500 Bưu cục cấp 2 Hàm Yên Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 3843470
305870 Bưu cục cấp 3 Ki Lô Mét 31 Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 845102
305800 Điểm BĐVHX Nhân Mục Thôn Đồng Móong, Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843318
305820 Điểm BĐVHX Bằng Cốc Thôn 4 Mai Hồng, Xã Bằng Cốc, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843308
305530 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843308
305610 Điểm BĐVHX Phù Lưu Thôn Thọ, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843408
305650 Điểm BĐVHX Minh Dân Thôn Trung Tâm, Xã Minh Dân, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 3740553
305670 Điểm BĐVHX Minh Khương Thôn Minh Thái, Xã Minh Khương, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843447
305690 Điểm BĐVHX Bạch Xa Thôn Phù Hương, Xã Bạch Xa, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 8747113
305710 Điểm BĐVHX Yên Thuận Thôn Vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843543
305780 Điểm BĐVHX Yên Lâm Thôn Ngòi Sen, Xã Yên Lâm, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843698
305740 Điểm BĐVHX Yên Phú Thôn 6 Thống Nhất, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843716
305840 Điểm BĐVHX Thành Long Thôn Loa, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 845271
305930 Điểm BĐVHX Thái Hòa Thôn Làng Mãn 1, Xã Thái Hoà, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 845240
306010 Điểm BĐVHX Đức Ninh Thôn Tân Lập, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 845115
305970 Điểm BĐVHX Hùng Đức Thôn Tân Hùng, Xã Hùng Đức, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 845461
305900 Điểm BĐVHX Bình Xa Thôn Thọ Bình 1, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 845137
305570 Điểm BĐVHX Minh Hương Thôn 6 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên
Điện thoại: 843533
Mã bưu điện Hàm Yên, Tuyên Quang
1 (20%) 4 votes
Bình luận của bạn