Mã bưu điện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Chiêm Hoá thuộc tỉnh Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Đầm Hồng, Yên Nguyên, Hoà Phú, Tân Thịnh, Phúc Thịnh, Tân An, Hà Lang, Trung Hà, Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý, Vinh Quang, Bình Nhân, Kim Bình, Tri Phú, Linh Phú, Yên Lập, Phú Bình, Bình Phú, Kiên Đài, Xuân Quang, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Phúc Sơn, Minh Quang, Ngọc Hội

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
303800 Bưu cục cấp 2 Chiêm Hóa Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851114
303860 Bưu cục cấp 3 Đầm Hồng Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 853102
304340 Điểm BĐVHX Yên Nguyên Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851493
304310 Điểm BĐVHX Hoà Phú Thôn Gia Ké, Xã Hòa Phú, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851493
304210 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Làng Bục, Xã Tân Thịnh , Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851876
304190 Điểm BĐVHX Phúc Thịnh Thôn Trung Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851876
304240 Điểm BĐVHX Tân An Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851876
304260 Điểm BĐVHX Hà Lang Thôn Nà Khán, Xã Hà Lang, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 3550562
304280 Điểm BĐVHX Trung Hà Thôn Nà Lừa, Xã Trung Hà, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851942
304370 Điểm BĐVHX Trung Hòa Thôn Đoàn Kết, Xã Trung Hoà, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851561
304390 Điểm BĐVHX Hòa An Thôn Chắng Hạ, Xã Hoà An, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851561
304420 Điểm BĐVHX Nhân Lý Thôn Ba II, Xã Nhân Lý, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851561
304440 Điểm BĐVHX Vinh Quang Thôn Trinh, Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851172
304470 Điểm BĐVHX Bình Nhân Thôn Bình Tiến, Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851172
304490 Điểm BĐVHX Kim Bình Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851172
304510 Điểm BĐVHX Tri Phú Thôn Nà Coóc, Xã Tri Phú, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851713
304540 Điểm BĐVHX Linh Phú Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh Phú, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 099427006
303970 Điểm BĐVHX Yên Lập Thôn Bắc Cá, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 853139
303890 Điểm BĐVHX Phú Bình Thôn Tặng Khiếc, Xã Phú Bình, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 853139
303950 Điểm BĐVHX Bình Phú Thôn Bản Khản, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 853139
303920 Điểm BĐVHX Kiên Đài Thôn Khun Cúc, Xã Kiên Đài, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 853139
304000 Điểm BĐVHX Xuân Quang Thôn Làng Ải, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851598
304050 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Thôm Bưa, Xã Tân Mỹ, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851495
304020 Điểm BĐVHX Hùng Mỹ Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851943
304080 Điểm BĐVHX Phúc Sơn Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 851563
304100 Điểm BĐVHX Minh Quang Thôn Noong Phường, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 852300
303861 Điểm BĐVHX Ngọc Hội Thôn Nà Tè, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá
Điện thoại: 852300
Mã bưu điện Chiêm Hoá, Tuyên Quang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn