Mã bưu điện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 25 địa chỉ Bưu điện ở Ngọc Lặc, Thanh Hoá: Bưu cục cấp 2 Ngọc Lặc, Bưu cục cấp 3 Phố Xi, Bưu cục cấp 3 Phố 1, Điểm BĐVHX Thạch Lập, Điểm BĐVHX Quang Trung, Điểm BĐVHX Ngọc Liên, Điểm BĐVHX Ngọc Sơn, Điểm BĐVHX Lộc Thịnh, Điểm BĐVHX Cao Thịnh, Điểm BĐVHX Ngọc Trung, Điểm BĐVHX Minh Sơn, Điểm BĐVHX Sông Âm, Điểm BĐVHX Phùng Giáo, Điểm BĐVHX Cao Ngọc, Điểm BĐVHX Vân Am, Điểm BĐVHX Phúc Thịnh, Điểm BĐVHX Phùng Minh, Bưu cục cấp 3 Minh Tiến, Điểm BĐVHX Đồng Thịnh, Điểm BĐVHX Mỹ Tân, Điểm BĐVHX Ngọc Khê, Điểm BĐVHX Minh Tiến, Điểm BĐVHX Kiên Thọ, Điểm BĐVHX Thúy Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐH NGỌC LẶC

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
451600 Bưu cục cấp 2 Ngọc Lặc Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 037.3871169
452070 Bưu cục cấp 3 Phố Xi Thôn Ba Si, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 037.3574101
451730 Bưu cục cấp 3 Phố 1 Thôn Quang Bái, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 871105
451790 Điểm BĐVHX Thạch Lập Thôn Tân Lập, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 871601
451731 Điểm BĐVHX Quang Trung Thôn Quang Bái, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 871262
451670 Điểm BĐVHX Ngọc Liên Thôn 6, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 871266
451610 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Thôn Linh Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 871501
451690 Điểm BĐVHX Lộc Thịnh Thôn Cò Dừa, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 871502
451650 Điểm BĐVHX Cao Thịnh Thôn Cao Khánh, Xã Cao Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 514156
451630 Điểm BĐVHX Ngọc Trung Thôn Thọ Phú, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 881180
452000 Điểm BĐVHX Minh Sơn Thôn Minh Châu 1, Xã Minh Sơn, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 871270
451940 Điểm BĐVHX Sông Âm Thôn Liên Cơ 2, Xã Nguyệt Ấn, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 574312
451920 Điểm BĐVHX Phùng Giáo Thôn Bằng, Xã Phùng Giáo, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 574041
451860 Điểm BĐVHX Cao Ngọc Thôn Cọn, Xã Cao Ngọc, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 871603
451890 Điểm BĐVHX Vân Am Thôn Liếu, Xã Vân Am, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 574055
451980 Điểm BĐVHX Phúc Thịnh Thôn Bái, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 574146
452090 Điểm BĐVHX Phùng Minh Thôn Thượng, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 574147
452110 Bưu cục cấp 3 Minh Tiến Khu Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 037.3881025
451710 Điểm BĐVHX Đồng Thịnh Thôn Mới, Xã Đồng Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 570087
451820 Điểm BĐVHX Mỹ Tân Thôn Mỏ, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 874536
451840 Điểm BĐVHX Ngọc Khê Thôn Cao Nguyên, Xã Ngọc Khê, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 570085
452040 Điểm BĐVHX Minh Tiến Thôn Minh Thành, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 574148
452071 Điểm BĐVHX Kiên Thọ Thôn Thành Sơn, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 574149
451760 Điểm BĐVHX Thúy Sơn Thôn Bình Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 570086
451720 Bưu cục văn phòng VP BĐH NGỌC LẶC Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc
Điện thoại: 570086
Mã bưu điện Ngọc Lặc, Thanh Hoá
2 (40%) 1 vote
Bình luận của bạn