Mã bưu điện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Nhà Bè thuộc tỉnh Hồ Chí Minh, bao gồm: Thị Trấn Nhà Bè, Phước Kiển, Long Thới, Phú Xuân, Hiệp Phước, Nhơn Đức, Hiệp Phước, Hòm thư Công cộng Phước Lộc, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng xã Nhơn Đức, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng xã Phú Xuân, Hòm thư Công cộng Long Thới

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
758000 Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Nhà Bè Sô´462, Đường Hùynh tấn phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 028 38738212
758100 Bưu cục cấp 3 Phước Kiển Sô´96A, Đường Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 028 37815815
758310 Bưu cục cấp 3 Long Thới Ấp 1, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 7800668
758600 Bưu cục cấp 3 Phú Xuân Sô´22/8, Ấp 4, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 37827827
758500 Bưu cục cấp 3 Hiệp Phước Sô´376/5, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 028 38734734
758306 Điểm BĐVHX Nhơn Đức Sô´1/25C, Ấp 3, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 7821821
758520 Điểm BĐVHX Hiệp Phước Sô´451/1, Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 028 37818055
758207 Hòm thư Công cộng Phước Lộc Sô´298, Đường Đào Sư Tích, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 028 37818055
758311 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng xã Nhơn Đức Sô´Ấp 1, Ấp 1, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 028 37818055
758621 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng xã Phú Xuân Sô´22/8, Đường Hùynh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 028 37818055
758407 Hòm thư Công cộng Long Thới Sô´280, Đường Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè
Điện thoại: 028 37818055
Mã bưu điện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn