Mã bưu điện Phù Ninh, Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Phù Ninh, Phú Thọ cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Phù Ninh, Phú Thọ.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
292300 Bưu cục cấp 2 Phù Ninh Khu Núi Trang, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 02103773378
292380 Bưu cục cấp 3 Phú Lộc Khu 7, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 02103773378
292520 Điểm BĐVHX An Đạo Khu 11, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 829598
292480 Điểm BĐVHX Tử Đà Khu 2, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 827656
292500 Điểm BĐVHX Bình Bộ Khu 7, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 829505
292470 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Khu 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 860047
292400 Điểm BĐVHX Phù Ninh Khu 7, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 883593
292640 Điểm BĐVHX Tiên Phú Khu 10, Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 865271
292720 Điểm BĐVHX Trạm Thản Khu 2, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 865022
292700 Điểm BĐVHX Liên Hoa Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 865270
292620 Điểm BĐVHX Trung Giáp Khu 5, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 865037
292600 Điểm BĐVHX Bảo Thanh Khu 3, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 773084
292580 Điểm BĐVHX Trị Quận Khu 6, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 865273
292560 Điểm BĐVHX Hạ Giáp Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 883590
292540 Điểm BĐVHX Tiên Du Khu 4, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 829080
292360 Điểm BĐVHX Gia Thanh Khu 6, Xã Gia Thanh, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 773135
292340 Điểm BĐVHX Phú Nham Khu 2B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 829654
292670 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Khu 8, Xã Phú Mỹ, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 865038
292440 Hòm thư Công cộng Xã Lệ Mỹ Khu 2, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh
Điện thoại: 865038
Mã bưu điện Phù Ninh, Phú Thọ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn