Mã bưu điện Tam Nông, Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Tam Nông, Tam Cường, Thanh Uyên, Hiền Quan, Văn Lương, Xuân Quang, Hương Nha, Vực Trường, Hương Nộn, Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô, Quang Húc, Thọ Văn, Tề Lễ, Dị Nậu, Dậu Dương, Thượng Nông, Hồng Đà, Thọ Văn 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
294000 Bưu cục cấp 2 Tam Nông Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 02103879001
294160 Điểm BĐVHX Tam Cường Khu 2, Xã Tam Cường, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876150
294240 Điểm BĐVHX Thanh Uyên Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876075
294280 Điểm BĐVHX Hiền Quan Khu 8 xóm Đình Ngang, Xã Hiền Quan, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876002
294170 Điểm BĐVHX Văn Lương Khu 4, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 794644
294260 Điểm BĐVHX Xuân Quang Khu 4 xóm Kho, Xã Xuân Quang, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876007
294310 Điểm BĐVHX Hương Nha Xóm Đoàn Kết, Xã Hương Nha, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876013
294330 Điểm BĐVHX Vực Trường Khu 2 thôn Thu Trường, Xã Vực Trường, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876005
294020 Điểm BĐVHX Hương Nộn Khu 7, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 794434
294120 Bưu cục cấp 3 Cổ Tiết Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 02103796526
294190 Điểm BĐVHX Tứ Mỹ Thôn Đoài, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876011
294140 Điểm BĐVHX Phương Thịnh Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876009
294200 Điểm BĐVHX Hùng Đô Thôn Hưng Thịnh, Xã Hùng Đô, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876074
294210 Điểm BĐVHX Quang Húc Xóm Mả Vi, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 791119
294100 Điểm BĐVHX Thọ Văn Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 879967
294230 Điểm BĐVHX Tề Lễ Thôn Bờ Hồ, Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 876076
294040 Điểm BĐVHX Dị Nậu Khu 5 Thôn Xân Bóng, Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 879777
294060 Điểm BĐVHX Dậu Dương Thôn Dậu Dương, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 879966
294070 Điểm BĐVHX Thượng Nông Khu 3, Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 879435
294090 Điểm BĐVHX Hồng Đà Thôn Hạ Nung, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 879351
294101 Điểm BĐVHX Thọ Văn 2 Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 794299
Mã bưu điện Tam Nông, Phú Thọ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn