Mã bưu điện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Thanh Thuỷ/Phú Thọ với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
294500 Bưu cục cấp 2 Thanh Thủy Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 02103877101
294520 Điểm BĐVHX Tân Phương Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 877001
294540 Điểm BĐVHX Thạch Đồng Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 877180
294560 Điểm BĐVHX Xuân Lộc Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 877332
294580 Điểm BĐVHX Đào Xá Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 877352
294610 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Khu 4 – Sơn Vi, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 878235
294650 Bưu cục cấp 3 Hoàng Xá Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 02103689370
294730 Điểm BĐVHX Phượng Mao Khu 2, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 878390
294750 Điểm BĐVHX Yến Mao Khu 6 – Xóm Chợ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 877895
294780 Điểm BĐVHX Tu Vũ Khu 6, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 877608
294630 Điểm BĐVHX Bảo Yên Khu 5 – Bảo Yên, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 877331
294660 Điểm BĐVHX Đoan Hạ Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 877330
294680 Điểm BĐVHX Đồng Luận Khu 7 – Xóm Đình, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 878098
294700 Điểm BĐVHX Trung Thịnh Khu 1, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 878236
294710 Điểm BĐVHX Trung Nghĩa Khu 2-Thôn Đình, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 878172
294657 Điểm BĐVHX Hoàng Xá Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ
Điện thoại: 02103689022
Mã bưu điện Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn