Mã bưu điện Yên Lập, Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Yên Lập thuộc tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Hưng Long, Xuân Thủy, Xuân Viên, Lương Sơn, Xuân An, Mỹ Lương, Mỹ Lung, Trung Sơn, Thượng Long, Nga Hoàng, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Đồng Lạc, Minh Hòa, Ngọc Đồng, Đại lý bưu điện Lương Sơn, Yên Lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
297630 Điểm BĐVHX Hưng Long Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870202
297780 Điểm BĐVHX Xuân Thủy Khu Xóm Nứa, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870547
297800 Điểm BĐVHX Xuân Viên Khu Đồng Xuân 4, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870364
297871 Điểm BĐVHX Lương Sơn Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 871170
297850 Điểm BĐVHX Xuân An Khu Quảng Thành, Xã Xuân An, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 871136
297900 Điểm BĐVHX Mỹ Lương Khu Đồng Ve, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 871137
297930 Điểm BĐVHX Mỹ Lung Khu 5, Xã Mỹ Lung, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 871140
297820 Điểm BĐVHX Trung Sơn Khu Nai, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870738
297660 Điểm BĐVHX Thượng Long Khu Tân Tiến, Xã Thượng Long, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870248
297650 Điểm BĐVHX Nga Hoàng Khu 5, Xã Nga Hoàng, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870739
297720 Điểm BĐVHX Đồng Thịnh Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870736
297690 Điểm BĐVHX Phúc Khánh Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870546
297950 Điểm BĐVHX Ngọc Lập Khu Trung Tâm, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870576
297750 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Khu Minh Phúc, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870365
297980 Điểm BĐVHX Minh Hòa Khu 4, Xã Minh Hoà, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 870013
298000 Điểm BĐVHX Ngọc Đồng Khu 4 – Làng Tre, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 873319
297870 Đại lý bưu điện Lương Sơn Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 871001
297600 Bưu cục cấp 2 Yên Lập Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập
Điện thoại: 02103870452
Mã bưu điện Yên Lập, Phú Thọ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn