Mã bưu điện Thanh Sơn, Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Thanh Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ, tìm mã bưu điện: Thanh Sơn, Giáp Lai, Sơn Hùng, Địch Quả, Võ Miếu, Đông Cửu, Thục Luyện, Cự Thắng, Tân Minh, Khả Cửu, Thượng Cửu, Tân Lập, Yên Lương, Yên Sơn, Thạch Khóan, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Lương Nha, Tinh Nhuệ, Văn Miếu, Yên Lãng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
298200 Bưu cục cấp 2 Thanh Sơn Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 02103613496
298270 Điểm BĐVHX Giáp Lai Xóm Lũy Tre, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 873312
298230 Điểm BĐVHX Sơn Hùng Xóm Bục, Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 873583
298290 Điểm BĐVHX Địch Quả Xóm Mai Thịnh, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 873459
298310 Điểm BĐVHX Võ Miếu Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 872037
298650 Điểm BĐVHX Đông Cửu Xóm Đồng Bái, Xã Đông Cửu, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 872089
298250 Điểm BĐVHX Thục Luyện Xóm Đồng Lão, Xã Thục Luyện, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 873584
298350 Điểm BĐVHX Cự Thắng Xóm Đồng Dài, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 878222
298710 Điểm BĐVHX Tân Minh Xóm Gằn, Xã Tân Minh, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 872102
298680 Điểm BĐVHX Khả Cửu Xóm Tầm Rú, Xã Khả Cửu, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 241943
298870 Điểm BĐVHX Thượng Cửu Xóm Lài Cháu, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 873222
298890 Điểm BĐVHX Tân Lập Xóm Trầm 1, Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 616016
298940 Điểm BĐVHX Yên Lương Xóm Trại, Xã Yên Lương, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 616014
298960 Điểm BĐVHX Yên Sơn Xóm Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 616013
298400 Điểm BĐVHX Thạch Khóan Xóm Cầu, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 873852
298370 Điểm BĐVHX Tất Thắng Xóm Khang, Xã Tất Thắng, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 878239
298720 Điểm BĐVHX Cự Đồng Xóm Liên Đồng, Xã Cự Đồng, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 878238
298740 Điểm BĐVHX Thắng Sơn Xóm Gò Dâu, Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 878237
298910 Điểm BĐVHX Hương Cần Xóm Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 616004
299000 Điểm BĐVHX Lương Nha Xóm Vũ Thôn, Xã Lương Nha, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 616011
298980 Điểm BĐVHX Tinh Nhuệ Xóm Gò Đa, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 616012
298620 Điểm BĐVHX Văn Miếu Xóm Dẹ1, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 872002
299020 Điểm BĐVHX Yên Lãng Xóm Đông Vượng, Xã Yên Lãng, Huyện Thanh Sơn
Điện thoại: 616015
Mã bưu điện Thanh Sơn, Phú Thọ
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn