Mã bưu điện Việt Trì, Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ: Tân Dân, Thụy Vân, Dữu Lâu, Sông Lô, Trưng Vương, Minh Nông, Phượng Lâu, Minh Phương, Vân Cơ, Bạch Hạc, Vân Phú, Việt Trì – Ga, Việt Trì, Tiên Cát, Nông Trang, Tân Đức, Bưu cục văn phòng Phú Thọ, Đền Hùng, Chu Hóa, Hùng Lô, Hy Cương, Kim Đức, Thanh Đình, Hòm thư Công cộng Phường Thanh Miếu, Hòm thư Công cộng Phường Gia Cẩm, KHL Phú Thọ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
291160 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Đường Trần Phú, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103847050
291980 Điểm BĐVHX Thụy Vân Khu Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 841382
291240 Điểm BĐVHX Dữu Lâu Tổ 7, Khu Bảo Đà, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 940915
291860 Điểm BĐVHX Sông Lô Khu 5, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 841385
291130 Điểm BĐVHX Trưng Vương Thôn xómĐình, Xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 842180
291670 Điểm BĐVHX Minh Nông Khu Minh Bột, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 842181
291930 Điểm BĐVHX Phượng Lâu Thôn Phượng An, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 941081
291650 Điểm BĐVHX Minh Phương Khu Liên Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 856283
291880 Bưu cục cấp 3 Vân Cơ Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103952268
292010 Bưu cục cấp 3 Bạch Hạc Tổ 7a, Khu phố Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103862008
291960 Điểm BĐVHX Vân Phú Khu 6, Xã Vân Phú, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 952450
291820 Bưu cục cấp 3 Việt Trì – Ga Tổ 29, Khu phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103862008
290000 Bưu cục cấp 1 Việt Trì Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103845657
291000 Bưu cục cấp 3 Tiên Cát Tổ 20b, Khu phố Âu Cơ, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103846153
291470 Bưu cục cấp 3 Nông Trang Đường Đại Lô Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103846400
292180 Điểm BĐVHX Tân Đức Sô´0, Thôn 3, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: không có
290900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Phú Thọ Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103846779
292140 Bưu cục cấp 3 Đền Hùng Khu 11, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103860102
292110 Điểm BĐVHX Chu Hóa Khu 4, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103826835
292160 Điểm BĐVHX Hùng Lô Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103860150
292060 Điểm BĐVHX Hy Cương Khu 1, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103860150
292141 Điểm BĐVHX Kim Đức Khu 7, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103860150
292080 Điểm BĐVHX Thanh Đình Khu 10, Xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103860150
291794 Hòm thư Công cộng Phường Thanh Miếu Tổ 40, Khu phố Thanh Bình, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103860150
291409 Hòm thư Công cộng Phường Gia Cẩm Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103860150
291110 Bưu cục cấp 3 KHL Phú Thọ Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì
Điện thoại: 02103856117
Mã bưu điện Việt Trì, Phú Thọ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn