Mã bưu điện Lâm Thao, Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ: Lâm Thao, Đại lý bưu điện Cao Xá, Vĩnh Lại, Thạch Sơn, Sơn Dương, Tiên Kiên, Tứ Xã, Bản Nguyên, Xuân Lũng, Sơn Vy, Kinh Kệ, Hợp Hải, Xuân Huy, Tiên Kiên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
292900 Bưu cục cấp 2 Lâm Thao Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 02103872301
293280 Đại lý bưu điện Cao Xá Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 788281
293250 Điểm BĐVHX Vĩnh Lại Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 788284
293040 Điểm BĐVHX Thạch Sơn Khu 1, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 825972
293090 Điểm BĐVHX Sơn Dương Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 825971
292980 Điểm BĐVHX Tiên Kiên Khu 4, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 786774
293130 Điểm BĐVHX Tứ Xã Khu 14, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 825702
293220 Điểm BĐVHX Bản Nguyên Khu 1, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 825703
293010 Điểm BĐVHX Xuân Lũng Khu 7, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 825700
293170 Điểm BĐVHX Sơn Vy Khu 6, Xã Sơn Vy, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 825701
293110 Điểm BĐVHX Kinh Kệ Khu 5, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 826482
293080 Điểm BĐVHX Hợp Hải Khu 4, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 826834
293060 Điểm BĐVHX Xuân Huy Khu 4, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 826836
293330 Bưu cục cấp 3 Tiên Kiên Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao
Điện thoại: 02103787000
Mã bưu điện Lâm Thao, Phú Thọ
1.7 (33.33%) 3 votes
Bình luận của bạn