Mã bưu điện Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Thành Phố Yên Bái thuộc tỉnh Yên Bái, tìm mã bưu điện: Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Tuy Lộc, Minh Bảo, Tân Thịnh, Yên Bái Ga, Yên Bái Km5, Nam Cường, Minh Tân, Yên Thịnh, Kiốt bưu điện Km4, Văn Tiến, Văn Phú, Nam Cường, Yên Bái, Yên Hoà, TMĐT Yên Bái, Trung tâm giao dịch Thành phố Yên Bái, KHL Yên Bái, Bưu cục văn phòng VP BĐT Yên Bái

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
323620 Điểm BĐVHX Âu Lâu Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163863451
323600 Bưu cục cấp 3 Hợp Minh Thôn Cầu Phao 2, Xã Hợp Minh, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163712371
323640 Điểm BĐVHX Giới Phiên Thôn 5, Xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163712371
323670 Điểm BĐVHX Phúc Lộc Thôn 4, Xã Phúc Lộc , Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163863283
321690 Điểm BĐVHX Tuy Lộc Thôn Minh Long, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163866306
321280 Điểm BĐVHX Minh Bảo Thôn Thanh Liên, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163854318
321300 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Thanh Hùng 2, Xã Tân Thịnh , Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163854309
320000 Bưu cục cấp 1 Yên Bái Ga Sô´25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163862338
321110 Bưu cục cấp 3 Yên Bái Km5 Sô´27, Đường Đinh Tiên Hoàng 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163852577
321320 Bưu cục cấp 3 Nam Cường Sô´18, Đường Điện Biên, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163852101
321000 Bưu cục cấp 3 Minh Tân Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163851601
321200 Bưu cục cấp 3 Yên Thịnh Đường Đinh Tiên Hoàng 2, Phường Yên Thịnh , Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 029852173
321111 Kiốt bưu điện Km4 Tổ 32b, Khu phố Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 029852957
323501 Điểm BĐVHX Văn Tiến Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163858796
323490 Điểm BĐVHX Văn Phú Thôn Liên Phú, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163858795
321525 Điểm BĐVHX Nam Cường Thôn Đồng Phú, Xã Nam Cường, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163858795
320900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Yên Bái Sô´27, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163863926
321501 Bưu cục cấp 3 Yên Hoà Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163813800
321600 Bưu cục cấp 3 TMĐT Yên Bái Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163813800
321080 Bưu cục cấp 3 Trung tâm giao dịch Thành phố Yên Bái Sô´25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163813800
321800 Bưu cục cấp 3 KHL Yên Bái Sô´127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163813567
321510 Bưu cục văn phòng VP BĐT Yên Bái Sô´127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 02163813567
Mã bưu điện Thành Phố Yên Bái, Yên Bái
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn