Mã bưu điện Văn Yên, Yên Bái

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Văn Yên thuộc tỉnh Yên Bái, bao gồm: Văn Yên, Ngòi A, An Thịnh, Đại Phác, Đại Sơn, Yên Phú, Viễn Sơn, Đông An, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Trái Hút, An Bình, Mậu Đông, Đông Cuông, Tân Hợp, Quang Minh, Lâm Giang, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lang Thíp, Yên Hưng, Yên Hợp, Xuân Ái, Hoàng Thắng, Yên Thái, Xuân Tầm, Mỏ Vàng, Nà Hẩu

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
324000 Bưu cục cấp 2 Văn Yên Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163834136
324060 Điểm BĐVHX Ngòi A Thôn Chiềng, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163834664
324330 Điểm BĐVHX An Thịnh Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163830102
324360 Điểm BĐVHX Đại Phác Thôn Phúc Thành, Xã Đại Phác, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163830178
324370 Điểm BĐVHX Đại Sơn Làng Vầu, Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163830145
324470 Điểm BĐVHX Yên Phú Thôn Yên Trung, Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163834342
324490 Điểm BĐVHX Viễn Sơn Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163834500
324510 Điểm BĐVHX Đông An Thôn Toàn An, Xã Đông An, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831101
324550 Điểm BĐVHX Phong Dụ Hạ Thôn 1, Xã Phong Dụ Hạ, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831020
324560 Điểm BĐVHX Phong Dụ Thượng Bản Than, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831112
324210 Bưu cục cấp 3 Trái Hút Khu phố Trái Hút, Xã An Bình, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831001
324211 Điểm BĐVHX An Bình Thôn Khe Ly, Xã An Bình, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831001
324130 Điểm BĐVHX Mậu Đông Thôn 2, Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163834506
324170 Điểm BĐVHX Đông Cuông Thôn Trung Tâm, Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163834365
324150 Điểm BĐVHX Tân Hợp Thôn 6, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163830195
324200 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Bờ Ngòi 1, Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831264
324230 Điểm BĐVHX Lâm Giang Thôn 10, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831051
324260 Điểm BĐVHX Châu Quế Hạ Thôn Bành, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831081
324290 Điểm BĐVHX Châu Quế Thượng Thôn 4, Xã Châu Quế Thượng, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163833243
324310 Điểm BĐVHX Lang Thíp Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163833182
324110 Điểm BĐVHX Yên Hưng Thôn Yên Hưng 2, Xã Yên Hưng, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163834254
324420 Điểm BĐVHX Yên Hợp Thôn Yên Dũng 2, Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163835130
324430 Điểm BĐVHX Xuân Ái Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân Aí, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163835102
324450 Điểm BĐVHX Hoàng Thắng Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163835117
324090 Điểm BĐVHX Yên Thái Thôn Quẽ Trong, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163834366
324540 Điểm BĐVHX Xuân Tầm Thôn Khe Trung, Xã Xuân Tầm , Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163831323
324400 Điểm BĐVHX Mỏ Vàng Thôn Khe Ngõa, Xã Mỏ Vàng, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163835771
324390 Điểm BĐVHX Nà Hẩu Bản Tát, Xã Nà Hẩu, Huyện Văn Yên
Điện thoại: 02163835772
Mã bưu điện Văn Yên, Yên Bái
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn