Mã bưu điện Yên Bình, Yên Bái

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Yên Bình thuộc tỉnh Yên Bái: Văn Lãng, Yên Bình, Cảm Ân, Cảm Nhân 2, Thác Bà, Cát Lem, Km9, Tân Hương, Hán Đà, Phú Thịnh, Phúc An, Vĩnh Kiên, Tân Nguyên, Mỹ Gia, Yên Bình, Bảo Ái, Yên Thành, Đại Đồng, Vũ Linh, Tích Cốc, Bạch Hà, Xuân Long, Thịnh Hưng, Xuân Lai, Ngọc Chấn, Phúc Ninh, Cảm Nhân 1, Mông Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
323520 Điểm BĐVHX Văn Lãng Thôn 1, Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163825731
321900 Bưu cục cấp 2 Yên Bình Tổ 8, Khu Thị Trấn, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163885103
322350 Bưu cục cấp 3 Cảm Ân Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm Ân, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882001
322220 Điểm BĐVHX Cảm Nhân 2 Thôn Mười, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163883001
322040 Bưu cục cấp 3 Thác Bà Khu phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163884138
321990 Bưu cục cấp 3 Cát Lem Thôn Ngã Ba Cát Lem, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163881101
321901 Bưu cục cấp 3 Km9 Đường Quốc Lộ 37, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 029885216
322300 Điểm BĐVHX Tân Hương Thôn Yên Thắng, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882002
322010 Điểm BĐVHX Hán Đà Thôn Hán Đà 3, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163884142
321960 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Thôn Đồng Tâm, Xã Phú Thịnh , Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163885677
322170 Điểm BĐVHX Phúc An Thôn Đồng Tanh, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163508500
322100 Điểm BĐVHX Vĩnh Kiên Thôn Ba Chăng, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163884040
322400 Điểm BĐVHX Tân Nguyên Thôn Tân Thành, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882090
322210 Điểm BĐVHX Mỹ Gia Thôn 1, Xã Mỹ Gia, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882141
322060 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Trung Tâm, Xã Yên Bình, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163884232
322370 Điểm BĐVHX Bảo Ái Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Aí, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882144
322190 Điểm BĐVHX Yên Thành Thôn 1 (Ngòi Di), Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882118
321940 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Hương Lý, Xã Đại Đồng, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163885896
322130 Điểm BĐVHX Vũ Linh Làng Ngần, Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163884233
322250 Điểm BĐVHX Tích Cốc Thôn 4, Xã Tích Cốc, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163883046
322080 Điểm BĐVHX Bạch Hà Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163884249
322280 Điểm BĐVHX Xuân Long Thôn Phú Cường, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882086
321970 Điểm BĐVHX Thịnh Hưng Thôn Liên Hợp, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163886096
322150 Điểm BĐVHX Xuân Lai Thôn Yên Phú, Xã Xuân Lai, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882089
322270 Điểm BĐVHX Ngọc Chấn Thôn 2, Xã Ngọc Chấn , Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163883061
322260 Điểm BĐVHX Phúc Ninh Thôn 2, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163883060
322221 Điểm BĐVHX Cảm Nhân 1 Làng Phạ 2, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 029882111
322330 Điểm BĐVHX Mông Sơn Thôn Trung Tâm, Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình
Điện thoại: 02163882150
Mã bưu điện Yên Bình, Yên Bái
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn