Mã bưu điện Trạm Tấu, Yên Bái

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Trạm Tấu thuộc tỉnh Yên Bái: Trạm Tấu, Trạm Tấu, Hát Lìu, Bản Công, Bàn Mù, Pá Hu, Phình Hồ, Xà Hồ, Pá Lau, Túc Đán, Làng Nhì, Tà Xi Láng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
325900 Bưu cục cấp 2 Trạm Tấu Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163876110
325970 Điểm BĐVHX Trạm Tấu Thôn Km17, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163876320
325910 Điểm BĐVHX Hát Lìu Thôn Hát Lìu 1, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163876321
325920 Điểm BĐVHX Bản Công Bản Công, Xã Bản Công, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163876319
325930 Điểm BĐVHX Bàn Mù Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163876256
325980 Điểm BĐVHX Pá Hu Thôn Km16, Xã Pá Hu, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163872632
326020 Điểm BĐVHX Phình Hồ Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163874353
325950 Điểm BĐVHX Xà Hồ Thôn Tàng Ghenh, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163876417
325990 Điểm BĐVHX Pá Lau Thôn Pá Lau, Xã Pá Lau, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163872683
326000 Điểm BĐVHX Túc Đán Thôn Pá Tê, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163872675
326030 Điểm BĐVHX Làng Nhì Thôn Nhì Trên, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163874860
326040 Điểm BĐVHX Tà Xi Láng Thôn Xá Nhù, Xã Tà Xi Láng, Huyện Trạm Tấu
Điện thoại: 02163874861
Mã bưu điện Trạm Tấu, Yên Bái
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn