Mã bưu điện Nghĩa Lộ, Yên Bái

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Bái, bao gồm: Nghĩa Lộ, Nghĩa Phúc, Nghĩa An, Nghĩa Lợi

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
325600 Bưu cục cấp 2 Nghĩa Lộ Tổ 18, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ
Điện thoại: 02163870195
325760 Điểm BĐVHX Nghĩa Phúc Bản Ả Hạ, Xã Nghĩa Phúc, Thị xã Nghĩa Lộ
Điện thoại: 02163871962
325770 Điểm BĐVHX Nghĩa An Bản Đêu 3, Xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ
Điện thoại: 02163870796
325790 Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi Bản Xa, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ
Điện thoại: 02163870381
Mã bưu điện Nghĩa Lộ, Yên Bái
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn