Yên Bái

Mã bưu chính Yên Bái bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Yên Bái. Xem mã bưu điện Yên Bái mới nhất