Mã bưu điện Lục Yên, Yên Bái

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Lục Yên/Yên Bái với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
322600 Bưu cục cấp 2 Lục Yên Sô´324, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163845315
322690 Điểm BĐVHX Liễu Đô Thôn 1, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163846050
322630 Điểm BĐVHX Yên Thắng Làng Thọc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163845501
322650 Điểm BĐVHX Minh Xuân Thôn 7, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163845660
322750 Điểm BĐVHX Minh Tiến Làng Ven, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163845661
322770 Điểm BĐVHX An Phú Thôn Tổng Khuyển, Xã An Phú, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02613845693
322890 Điểm BĐVHX Lâm Thượng Thôn 2, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163845600
322840 Điểm BĐVHX Mai Sơn Thôn 1, Xã Mai Sơn, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163845500
322960 Điểm BĐVHX Tô Mậu Thôn 3, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163845111
322940 Điểm BĐVHX Tân Lĩnh Khu Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163845502
323010 Bưu cục cấp 3 Khánh Hòa Thôn 8, Xã Khánh Hòa, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842105
323030 Điểm BĐVHX An Lạc Thôn 4, Xã An Lạc, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842233
323050 Điểm BĐVHX Trúc Lâu Thôn Khe Giang, Xã Trúc Lâu, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842106
323070 Điểm BĐVHX Động Quan Thôn 7, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842199
323100 Điểm BĐVHX Phúc Lợi Thôn 3, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842149
323120 Điểm BĐVHX Trung Tâm Thôn 3, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842141
322860 Điểm BĐVHX Khánh Thiện Thôn 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163846601
322820 Điểm BĐVHX Phan Thanh Thôn 3, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842602
322800 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842063
322990 Điểm BĐVHX Minh Chuẩn Thôn 6, Xã Minh Chuẩn, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842604
322920 Điểm BĐVHX Tân Phượng Thôn 3, Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842605
322730 Điểm BĐVHX Vĩnh Lạc Thôn 4, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163846606
322980 Điểm BĐVHX Khai Trung Thôn 3, Xã Khai Trung, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163842607
322710 Điểm BĐVHX Mường Lai Thôn 5, Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên
Điện thoại: 02163846608
Mã bưu điện Lục Yên, Yên Bái
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn