Mã bưu điện Vị Thanh, Hậu Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang, tìm mã bưu điện: TT Vị Thanh, Hậu Giang, Phường 1, Phường 7, Vị Bình, Vị Tín, Vị Thành, Vị Tân, Hỏa Lựu, Tân Tiến, BĐVHX Hỏa Tiến, Đại lý bưu điện SỐ 24, Đại lý bưu điện Số 8, Đại lý bưu điện Số 12, Hòm thư Công cộng Hộp thư số 01, Hòm thư Công cộng Hộp thư số 02, Hòm thư Công cộng Hộp thư số 03, Hòm thư Công cộng Hộp thư số 04, Hòm thư Công cộng Hộp thư số 05, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng số 06, Bưu cục văn phòng VP BĐT Hậu Giang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
910000 Bưu cục cấp 1 TT Vị Thanh Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 029333876591
910900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hậu Giang Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 029333876760
911410 Bưu cục cấp 3 Phường 1 Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 02933582000
911360 Bưu cục cấp 3 Phường 7 Khu vực 2, Phường 7, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 02933879255
911250 Điểm BĐVHX Vị Bình Khu vực 6, Phường 3, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 870763
911058 Điểm BĐVHX Vị Tín Khu vực 5, Phường 4, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580309
911080 Điểm BĐVHX Vị Thành Khu vực 2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 870761
911230 Điểm BĐVHX Vị Tân Ấp 6, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 877800
911330 Điểm BĐVHX Hỏa Lựu Ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 879040
911340 Điểm BĐVHX Tân Tiến Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 879379
911348 Điểm BĐVHX BĐVHX Hỏa Tiến Ấp Thạnh An, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 879379
911301 Đại lý bưu điện SỐ 24 Sô´27, Khu vực 1, Phường 3, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 879379
911057 Đại lý bưu điện Số 8 Khu vực 4, Phường 4, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
911060 Đại lý bưu điện Số 12 Đường Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
911229 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 01 Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
911401 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 02 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
911131 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 03 Đường Ngô Quốc Trị, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
911132 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 04 Sô´2, Đường Hòa Bình, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
911133 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 05 Khu vực 1, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
911347 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng số 06 Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
911320 Bưu cục văn phòng VP BĐT Hậu Giang Đường 3-2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Điện thoại: 580233
Mã bưu điện Vị Thanh, Hậu Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn