Mã bưu điện Vị Thuỷ, Hậu Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Vị Thuỷ thuộc tỉnh Hậu Giang, bao gồm: Vị Thủy, Vị Thanh, Vị Thắng, Vĩnh Tường, Vị Trung, Vĩnh Trung, Vị Bình, Vị Đông, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây, Đại lý bưu điện Ấp 1, Đại lý bưu điện Số 3, Đại lý bưu điện Vị Thắng, Đại lý bưu điện Vị Thắng 1, Đại lý bưu điện Vị Thanh 2, Đại lý bưu điện Vĩnh Thuận Tây, Hòm thư Công cộng Thùng thư 01

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
912200 Bưu cục cấp 2 Vị Thủy Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 0711.3571007
912260 Bưu cục cấp 3 Vị Thanh Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933566100
912330 Điểm BĐVHX Vị Thắng Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933571600
912220 Điểm BĐVHX Vĩnh Tường Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933569943
912218 Điểm BĐVHX Vị Trung Ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933573100
912240 Điểm BĐVHX Vĩnh Trung Ấp 3, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933569941
912280 Điểm BĐVHX Vị Bình Ấp 4, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933566214
912290 Điểm BĐVHX Vị Đông Ấp 3, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933566188
912310 Điểm BĐVHX Vị Thủy Ấp 4, Xã Vị Thủy, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933571500
912360 Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Tây Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 02933568616
912201 Đại lý bưu điện Ấp 1 Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 572300
912380 Đại lý bưu điện Số 3 Sô´173, Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 572300
912339 Đại lý bưu điện Vị Thắng Sô´20, Ấp 11, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 572300
912340 Đại lý bưu điện Vị Thắng 1 Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 572300
912271 Đại lý bưu điện Vị Thanh 2 Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 572300
912358 Đại lý bưu điện Vĩnh Thuận Tây Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 568070
912359 Hòm thư Công cộng Thùng thư 01 Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ
Điện thoại: 568070
Mã bưu điện Vị Thuỷ, Hậu Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn