Mã bưu điện Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 30 địa chỉ Bưu điện ở Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang: Bưu cục cấp 2 TX Long Mỹ, Bưu cục cấp 3 Trà Lồng, Bưu cục cấp 3 Vĩnh Viễn, Điểm BĐVHX Long Trị, Điểm BĐVHX Long Bình, Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Đông, Điểm BĐVHX Vĩnh Viễn, Điểm BĐVHX Thuận Hưng, Điểm BĐVHX Lương Nghĩa, Điểm BĐVHX Xà Phiên, Điểm BĐVHX Long Trị A, Đại lý bưu điện Ấp 1, Đại lý bưu điện Số 7, Đại lý bưu điện Bình Hiếu, Đại lý bưu điện Ấp 7, Hòm thư Công cộng Hộp thư 03, Hòm thư Công cộng Hộp thư 04, Hòm thư Công cộng Hộp thư 05, Hòm thư Công cộng Hộp thư 09, Hòm thư Công cộng Hộp thư 08, Hòm thư Công cộng Hộp thư 06, Hòm thư Công cộng Hộp thư 07, Hòm thư Công cộng Thùng thư số 16, Hòm thư Công cộng Thùng thư số 15, Hòm thư Công cộng Hộp thư 10, Hòm thư Công cộng Hộp thư 11, Hòm thư Công cộng Hộp thư 12, Hòm thư Công cộng Hộp thư 13, Hòm thư Công cộng Thùng thư sồ 17, Hòm thư Công cộng Hộp thư 14

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
911500 Bưu cục cấp 2 TX Long Mỹ Sô´4, Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 0711.3871666
911650 Bưu cục cấp 3 Trà Lồng Ấp Long An, Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 02933875600
911610 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Viễn Ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 0711.3874100
911550 Điểm BĐVHX Long Trị Ấp 8, Xã Long Trị, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 02933871338
911570 Điểm BĐVHX Long Bình Ấp Bình Tân, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 02933871111
911590 Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Đông Ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 872000
911611 Điểm BĐVHX Vĩnh Viễn Ấp 4, Xã Vĩnh Viễn, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 874330
911630 Điểm BĐVHX Thuận Hưng Ấp 7, Xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 871000
911690 Điểm BĐVHX Lương Nghĩa Ấp 7, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556100
911670 Điểm BĐVHX Xà Phiên Ấp 7, Xã Xà Phiên, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 559600
911789 Điểm BĐVHX Long Trị A Ấp 4, Xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 559600
911501 Đại lý bưu điện Ấp 1 Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 873995
911537 Đại lý bưu điện Số 7 Sô´1/7, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 873995
911571 Đại lý bưu điện Bình Hiếu Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 873009
911703 Đại lý bưu điện Ấp 7 Ấp 7, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911544 Hòm thư Công cộng Hộp thư 03 Sô´46, Đường Phạm Văn Nhờ, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911545 Hòm thư Công cộng Hộp thư 04 Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911546 Hòm thư Công cộng Hộp thư 05 Ấp 6, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911547 Hòm thư Công cộng Hộp thư 09 Ấp 4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911663 Hòm thư Công cộng Hộp thư 08 Ấp Long Bình 1, Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911583 Hòm thư Công cộng Hộp thư 06 Ấp Bình Tân, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911584 Hòm thư Công cộng Hộp thư 07 Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911700 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 16 Ấp 1, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911735 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 15 Ấp 1, Xã Thuận Hoà, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911771 Hòm thư Công cộng Hộp thư 10 Ấp Tân Hưng 2, Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911746 Hòm thư Công cộng Hộp thư 11 Ấp Long An, Thị Trấn Trà Lồng, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911756 Hòm thư Công cộng Hộp thư 12 Ấp 10, Xã Lương Nghĩa, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911757 Hòm thư Công cộng Hộp thư 13 Ấp 7, Xã Lương Nghĩa, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911765 Hòm thư Công cộng Thùng thư sồ 17 Ấp 6, Xã Vĩnh Viễn 2, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
911784 Hòm thư Công cộng Hộp thư 14 Ấp 4, Xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ
Điện thoại: 556550
Mã bưu điện Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang
1.2 (23.16%) 19 votes
Bình luận của bạn