Hậu Giang

Mã bưu điện Hậu Giang bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Hậu Giang.