Mã bưu điện Châu Thành A, Hậu Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang, tìm mã bưu điện: Châu Thành A, Thạnh Xuân, Cái Tắc, Tân Phú Thạnh, Tân Hòa, Tầm Vu, Nhơn Nghĩa A, Trường Long A, Trường Long Tây, Đại lý bưu điện Thị Tứ, Đại lý bưu điện Thị Tứ 4, Hòm thư Công cộng Thùng thư số 10, Hòm thư Công cộng Hộp thư 03, Hòm thư Công cộng Hộp thư 08, Hòm thư Công cộng Hộp thư 01, Hòm thư Công cộng Hộp thư 07, Hòm thư Công cộng Hộp thư 06, Hòm thư Công cộng Hộp thư 05, Hòm thư Công cộng Hộp thư 02, Hòm thư Công cộng Hộp thư 04, Hòm thư Công cộng Hộp thư 09

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
912500 Bưu cục cấp 2 Châu Thành A Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 02933946502
912510 Bưu cục cấp 3 Thạnh Xuân Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 0711.3936553
912530 Bưu cục cấp 3 Cái Tắc Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 02933953087
912550 Bưu cục cấp 3 Tân Phú Thạnh Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 02933953111
912610 Bưu cục cấp 3 Tân Hòa Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 02933959300
912511 Điểm BĐVHX Tầm Vu Ấp Xẽo Cao, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 02933930367
912560 Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa A Ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 02933946700
912580 Điểm BĐVHX Trường Long A Ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 02933931111
912600 Điểm BĐVHX Trường Long Tây Ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 02933931000
912513 Đại lý bưu điện Thị Tứ Sô´6-7, Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 849300
912523 Đại lý bưu điện Thị Tứ 4 Sô´321, Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912631 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 10 Ấp 1a, Xã Tân Hoà, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912549 Hòm thư Công cộng Hộp thư 03 Sô´1A, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912650 Hòm thư Công cộng Hộp thư 08 Ấp Nhơn Thuận 1a, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912579 Hòm thư Công cộng Hộp thư 01 Sô´149, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912592 Hòm thư Công cộng Hộp thư 07 Ấp Trường Hòa A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912608 Hòm thư Công cộng Hộp thư 06 Sô´243/1, Ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912622 Hòm thư Công cộng Hộp thư 05 Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912677 Hòm thư Công cộng Hộp thư 02 Sô´78, Ấp Tân Phú, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912698 Hòm thư Công cộng Hộp thư 04 Sô´20, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
912699 Hòm thư Công cộng Hộp thư 09 Sô´QL61, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A
Điện thoại: 930794
Mã bưu điện Châu Thành A, Hậu Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn