Mã bưu điện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Phụng Hiệp/Hậu Giang với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
911800 Bưu cục cấp 2 Phụng Hiệp Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 07113996007
911870 Bưu cục cấp 3 Cầu Trắng Ấp Thạnh Lợi A1, Xã Tân Long, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933986222
911890 Bưu cục cấp 3 Long Thạnh Ấp Long Hòa A1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933868200
911930 Bưu cục cấp 3 Hòa An Ấp Cầu Xáng, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 029333869500
911950 Bưu cục cấp 3 Hòa Mỹ Ấp Mỹ Phú, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933996411
912050 Bưu cục cấp 3 Tân Phước Hưng Ấp Tân Phú A2, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933991727
912070 Bưu cục cấp 3 Phương Bình Ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933993111
911902 Điểm BĐVHX Long Thạnh Ấp Trường Khánh I, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933985285
911910 Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Ấp I, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933848777
911931 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Tân Phú, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933849999
912020 Điểm BĐVHX Hiệp Hưng Ấp Mỹ Hưng, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933994477
912090 Điểm BĐVHX Phương Phú Ấp Phương An A, Xã Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933875799
911980 Điểm BĐVHX Xáng Bộ Ấp 1, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933994478
911981 Điểm BĐVHX Cầu Móng Ấp 8, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933869999
912115 Điểm BĐVHX Bình Thành Ấp Thạnh Mỹ C, Xã Bình Thành, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 02933996777
911838 Đại lý bưu điện Số 1 Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 07113994038
911857 Hòm thư Công cộng Thùng thư 01 Ấp Sậy Niếu A, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 07113994038
912063 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 02 Ấp Tân Thành, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp
Điện thoại: 07113994038
Mã bưu điện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn