Mã bưu điện Ngã Bảy, Hậu Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Ngã Bảy, Hậu Giang cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Ngã Bảy, Hậu Giang.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
912980 Điểm BĐVHX Đại Thành Ấp Sơn Phú, Xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933867499
913000 Điểm BĐVHX Tân Thành Ấp Sơn Phú II, Xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933960686
912920 Điểm BĐVHX Lái Hiếu Khu vực 6, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933867400
913100 Bưu cục cấp 2 Thị xã Ngã Bảy Sô´2/1, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933866919
912913 Hòm thư Công cộng Hộp thư 01 Sô´2509, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933866919
912932 Hòm thư Công cộng Hộp thư 02 Sô´05, Khu vực 4, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933866919
912933 Hòm thư Công cộng Hộp thư 03 Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933866919
912934 Hòm thư Công cộng Hộp thư 04 Sô´08, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933866919
912952 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 05 Khu vực 1, Phường Hiệp Thành, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933866919
912972 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 06 Ấp Xẻo Vông, Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933866919
913020 Bưu cục cấp 3 Phường Ngã Bảy Sô´2/3, Đường Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy
Điện thoại: 02933963919
Mã bưu điện Ngã Bảy, Hậu Giang
4.5 (90%) 2 votes
Bình luận của bạn