Mã bưu điện Bình Minh, Vĩnh Long

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Bình Minh, Thuận An, Mỹ Hòa, Đông Bình, Đông Thạnh, Đông Thành, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
892100 Bưu cục cấp 2 Bình Minh Sô´127/15, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890222
892120 Điểm BĐVHX Thuận An Ấp Thuận Tiến B, Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890677
892240 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890672
892190 Điểm BĐVHX Đông Bình Ấp Đông Hậu, Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890502
892210 Điểm BĐVHX Đông Thạnh Ấp Đông Thạnh A, Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890605
892220 Điểm BĐVHX Đông Thành Ấp Đông Hòa 2, Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
892101 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 9, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
892102 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 2, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
892103 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
892143 Hòm thư Công cộng Độc lập Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
Mã bưu điện Bình Minh, Vĩnh Long
4.8 (96%) 5 votes
Bình luận của bạn