Mã bưu điện Long Hồ, Vĩnh Long

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 16 địa chỉ Bưu điện ở Long Hồ, Vĩnh Long: Bưu cục cấp 2 Long Hồ, Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước, Điểm BĐVHX Phước Hậu, Điểm BĐVHX Tân Hạnh, Điểm BĐVHX Hòa Phú, Điểm BĐVHX Long An, Điểm BĐVHX Thạnh Quới, Điểm BĐVHX Long Phước, Điểm BĐVHX Đồng Phú, Điểm BĐVHX Phú Đức, Điểm BĐVHX Thanh Đức, Điểm BĐVHX Hoà Ninh, Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú, Điểm BĐVHX Phú Quới, Điểm BĐVHX An Bình, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
891300 Bưu cục cấp 2 Long Hồ Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3850222
891340 Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3859755
891490 Điểm BĐVHX Phước Hậu Ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3850610
891390 Điểm BĐVHX Tân Hạnh Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3811710
891450 Điểm BĐVHX Hòa Phú Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3811410
891540 Điểm BĐVHX Long An Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3851410
891430 Điểm BĐVHX Thạnh Quới Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Qưới, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3811310
891500 Điểm BĐVHX Long Phước Ấp Phước Nguơn B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3850609
891350 Điểm BĐVHX Đồng Phú Ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3859510
891520 Điểm BĐVHX Phú Đức Ấp An Hòa, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3851510
891320 Điểm BĐVHX Thanh Đức Ấp Thanh Mỹ II, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3947979
891337 Điểm BĐVHX Hoà Ninh Ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3859955
891460 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3962999
891418 Điểm BĐVHX Phú Quới Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3811810
891378 Điểm BĐVHX An Bình Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3858555
891501 Hòm thư Công cộng độc lập Ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3858555
Mã bưu điện Long Hồ, Vĩnh Long
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn