Mã bưu điện Trà Ôn, Vĩnh Long

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long: Trà Ôn, Thiện Mỹ, Vĩnh Xuân, Hựu Thành, Thới Hòa, Hòa Bình, Xuân Hiệp, Tân Mỹ, Trà Côn, Nhơn Bình, Phú Thành, Lục Sỹ Thành, Tích Thiện, Đại lý bưu điện An Thới, Thuận Thới, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
892500 Bưu cục cấp 2 Trà Ôn Sô´10A, Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3770222
892750 Điểm BĐVHX Thiện Mỹ Ấp Cây Điệp, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3770675
892580 Điểm BĐVHX Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884601
892610 Bưu cục cấp 3 Hựu Thành Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3777222
892630 Điểm BĐVHX Thới Hòa Ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3889605
892670 Điểm BĐVHX Hòa Bình Ấp Ngãi Hòa, Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3722641
892650 Điểm BĐVHX Xuân Hiệp Ấp Hồi Xuân, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3789600
892730 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Mỹ An, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3770676
892710 Điểm BĐVHX Trà Côn Ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3723333
892690 Điểm BĐVHX Nhơn Bình Ấp Sa Rày, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3867611
892540 Điểm BĐVHX Phú Thành Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3780700
892520 Điểm BĐVHX Lục Sỹ Thành Ấp Tân An, Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3780674
892560 Điểm BĐVHX Tích Thiện Ấp Tích Lộc, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884633
892501 Đại lý bưu điện An Thới Tổ 1 đến 9, Khu 10 B, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3887333
892600 Điểm BĐVHX Thuận Thới Ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884666
892502 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1đến 8, Khu 2, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884666
892506 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đến 6, Khu 3, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884666
Mã bưu điện Trà Ôn, Vĩnh Long
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn