Mã bưu điện Bình Tân, Vĩnh Long

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Bình Tân trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Bình Tân.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
893801 Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3890667
893820 Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thảnh Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3762666
893960 Điểm BĐVHX Thành Lợi Tổ 1 đến 16, Ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3753671
893980 Điểm BĐVHX Thành Trung Ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3762334
893940 Điểm BĐVHX Thành Đông Tổ 1 đến 6, Ấp Thành An, Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3760265
893860 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Hưng Thuận, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 3757109
893850 Điểm BĐVHX Tân Bình Tổ 1 đến 10, Ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3758666
893880 Điểm BĐVHX Tân Lược Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3754632
893840 Điểm BĐVHX Tân An Thạnh Tổ 1 đến 25, Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3760760
893800 Bưu cục cấp 2 Bình Tân Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270-3766456
893900 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270-3766456
893920 Điểm BĐVHX Tân Thành Tổ 1 đến 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3763432
Mã bưu điện Bình Tân, Vĩnh Long
2 (40%) 4 votes
Bình luận của bạn