Mã bưu điện Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thành Phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long: Tân Hòa, Tân Hội, Vĩnh Long, Nguyễn Huệ, Phước Thọ, Tân Ngãi, Trường An, Đại lý bưu điện Vĩnh Long 11, Đại lý bưu điện Vĩnh Long 13, Tân Ngãi, Vĩnh Long, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, KHL Vĩnh Long, BC 3 Mỹ Phú

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
891110 Điểm BĐVHX Tân Hòa Tổ 1 đến 29, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hoà, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 3816121
891121 Điểm BĐVHX Tân Hội Ấp Tân Bình, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 3916077
890000 Bưu cục cấp 1 Vĩnh Long Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822550
891050 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ Sô´144, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3862306
891130 Bưu cục cấp 3 Phước Thọ Sô´2D, Đường Phó Cơ Điều, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3878173
891090 Bưu cục cấp 3 Tân Ngãi Tổ 1 đến 31, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3815100
891080 Điểm BĐVHX Trường An Tổ 1 đén 20, Ấp Tân Quới Hưng, Xã Trường An, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 3815740
891164 Đại lý bưu điện Vĩnh Long 11 Sô´142, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 852246
891071 Đại lý bưu điện Vĩnh Long 13 Sô´02, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 880056
891098 Điểm BĐVHX Tân Ngãi Sô´52B, Tổ 1 đến 8, Ấp Vĩnh Phú, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 3910422
890900 Bưu cục cấp 1 Hệ 1 Vĩnh Long Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891133 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891051 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891156 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Mậu Thân, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891157 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891085 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đên 30, Ấp Tân Quới Đông, Xã Trường An, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
894380 Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Long Sô´14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822100
894410 Bưu cục cấp 3 BC 3 Mỹ Phú Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3816886
Mã bưu điện Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn