Mã bưu điện Tam Bình, Vĩnh Long

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Hòa Thạnh, Mỹ Thạnh Trung, Long Phú, Ngãi Tứ, Bình Ninh, Loan Mỹ, Hòa Hiệp, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Tân Lộc, Phú Lộc, Ba Càng, Phú Thịnh, Tam Bình, Tường Lộc, Tân Phú

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
891980 Điểm BĐVHX Hòa Thạnh Ấp Hai, Xã Hoà Thạnh, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860089
891710 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Trung Ấp Mỹ Trung I, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3714200
891790 Điểm BĐVHX Long Phú Ấp Phú Sơn A, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3864600
891770 Điểm BĐVHX Ngãi Tứ Ấp An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 02703718822
891730 Điểm BĐVHX Bình Ninh Ấp Phú Tân, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3886600
891750 Điểm BĐVHX Loan Mỹ Ấp Giữa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860697
891960 Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Tổ 1 đến 19, Ấp Mười, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860787
891940 Điểm BĐVHX Hòa Lộc Ấp Hai, Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860620
891880 Bưu cục cấp 3 Mỹ Lộc Tổ 1 đến 21, Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3717333
891900 Điểm BĐVHX Hậu Lộc Tổ 1 đến 15, Ấp Sáu, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3718121
891850 Điểm BĐVHX Tân Lộc Tổ 1 đến 32, Ấp Một, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3718535
891860 Điểm BĐVHX Phú Lộc Tổ 1 đến 15, Ấp Ba B, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3718822
891810 Bưu cục cấp 3 Ba Càng Ấp Phú Trường, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3724200
891830 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Ấp Phú Hữu Đông, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3864615
891700 Bưu cục cấp 2 Tam Bình Tổ 1 đến 12, Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860222
891920 Điểm BĐVHX Tường Lộc Ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 860879
891800 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3864614
Mã bưu điện Tam Bình, Vĩnh Long
4.1 (82.4%) 25 votes
Bình luận của bạn