Mã bưu điện Mang Thít, Vĩnh Long

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Mang Thít thuộc tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Chánh An, An Phước, Chánh Hội, Nhơn Phú, Mỹ An, Bình Phước, Hòa Tịnh, Long Mỹ, Tân An Hội, Tân Long, Tân Long Hội, Mang Thít, Mỹ Phước, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
893410 Điểm BĐVHX Chánh An Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 840659
893430 Điểm BĐVHX An Phước Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840658
893510 Điểm BĐVHX Chánh Hội Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840993
893490 Điểm BĐVHX Nhơn Phú Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840660
893470 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3849660
893530 Điểm BĐVHX Bình Phước Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3937442
893560 Điểm BĐVHX Hòa Tịnh Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3940371
893580 Điểm BĐVHX Long Mỹ Ấp Long Phước, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3940555
893630 Điểm BĐVHX Tân An Hội Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840994
893590 Điểm BĐVHX Tân Long Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3933222
893610 Điểm BĐVHX Tân Long Hội Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3874661
893400 Bưu cục cấp 2 Mang Thít Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840222
893458 Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Cái Kè, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3849539
893405 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 2, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3849539
Mã bưu điện Mang Thít, Vĩnh Long
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn