Mã bưu điện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Vũng Liêm thuộc tỉnh Vĩnh Long: Thanh Bình, Quới Thiện, Trung Thành Tây, Quới An, Trung Chánh, Tân Quới Trung, Trung Hiệp, Tân An Luông, Hiếu Phụng, Trung Hiếu, Hiếu Thuận, Trung Thành, Trung An, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Thành Đông, Vũng Liêm

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
893220 Điểm BĐVHX Thanh Bình Ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3980693
893240 Điểm BĐVHX Quới Thiện Ấp Phú Thới, Xã Qưới Thiện, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3980699
893140 Điểm BĐVHX Trung Thành Tây Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870712
893180 Điểm BĐVHX Quới An Ấp Vàm An, Xã Qưới An, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870641
892950 Điểm BĐVHX Trung Chánh Ấp Rạch Rô, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870711
893200 Điểm BĐVHX Tân Quới Trung Ấp Rạch Đôi, Xã Tân Qưới Trung, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3993882
892930 Điểm BĐVHX Trung Hiệp Ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870651
893060 Bưu cục cấp 3 Tân An Luông Ấp Tám, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3874222
892970 Bưu cục cấp 3 Hiếu Phụng Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3874697
892910 Điểm BĐVHX Trung Hiếu Ấp Bình Thành, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870698
892990 Điểm BĐVHX Hiếu Thuận Ấp Phú Cường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3987699
893080 Điểm BĐVHX Trung Thành Ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3976050
893160 Điểm BĐVHX Trung An Ấp An Phước, Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3987683
893000 Điểm BĐVHX Hiếu Nhơn Ấp Hiếu Minh B, Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3987694
893020 Điểm BĐVHX Hiếu Thành Ấp Hiếu Xân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3990333
893040 Điểm BĐVHX Hiếu Nghĩa Ấp Hiếu Văn, Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3991666
893100 Điểm BĐVHX Trung Ngãi Ấp Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870639
893120 Điểm BĐVHX Trung Nghĩa Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870690
893130 Điểm BĐVHX Trung Thành Đông Ấp Đại Hòa, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870127
892900 Bưu cục cấp 2 Vũng Liêm Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870222
Mã bưu điện Vũng Liêm, Vĩnh Long
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn