Mã bưu điện Cầu Ngang, Trà Vinh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh, bao gồm: Cầu Ngang, Mỹ Long, Kim Hòa, Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây, Nhị Trường, Mỹ Hòa, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Long Sơn, Thuận Hòa, Thạnh Hòa Sơn, Trường Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Mỹ Đông

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
943500 Bưu cục cấp 2 Cầu Ngang Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 825444
943540 Bưu cục cấp 3 Mỹ Long Khóm Ii, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 829400
943570 Điểm BĐVHX Kim Hòa Ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hoà, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 826100
943550 Điểm BĐVHX Vinh Kim Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 827200
943740 Điểm BĐVHX Hiệp Mỹ Tây Ấp Chợ, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 820100
943640 Điểm BĐVHX Nhị Trường Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường , Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 821510
943510 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hoà, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 825140
943530 Điểm BĐVHX Mỹ Long Bắc Ấp Bến Kinh, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 829500
943710 Điểm BĐVHX Mỹ Long Nam Ấp 5, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 829501
943660 Điểm BĐVHX Long Sơn Ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 825520
943620 Điểm BĐVHX Thuận Hòa Ấp Nô Công, Xã Thuận Hoà, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 536100
943680 Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Sơn Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hoà Sơn, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 821100
943600 Điểm BĐVHX Trường Thọ Ấp Sóc Cụt, Xã Trường Thọ, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 821540
943580 Điểm BĐVHX Hiệp Hòa Ấp Hòa Lục, Xã Hiệp Hoà, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 826179
943720 Điểm BĐVHX Hiệp Mỹ Đông Ấp Cái Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang
Điện thoại: 820200
Mã bưu điện Cầu Ngang, Trà Vinh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn